17 april 2016

Project Mantelzorg RSG Wolfsbos

RSG Wolfsbos had afgelopen week een projectweek mantelzorg voor de leerlingen uit 4 VWO. De leerlingen vormden acht adviesbureaus die allemaal dezelfde vraag en dezelfde opdracht kregen: “Wanneer spreken we van optimale mantelzorg en hoe bereiken we die situatie? Hoe maken we mantelzorg beter, breder gedragen, minder belastend voor de mantelzorgers en wellicht ook goedkoper?’

De adviesbureaus kregen allemaal een politieke kleur en zijn begeleid door de acht politieke partijen vanuit de gemeenteraad. Adviesbureau Ceker Weten was gekoppeld aan de PvdA fractie. Er is gekozen voor de deelopdracht om te onderzoeken of er voldoende wet- en regelgeving is voor werknemers zodat hiermee een meer optimale situatie ontstaat voor de werkende mantelzorgers.

Een schitterend programma, waarvan de aftrap afgelopen maandag door Agnes Wolbert werd gedaan. Iedere ochtend was er een activiteit met medewerking van onder andere het contactpunt Mantelzorg, ervaringsdeskundigen, NNCZ (Roelie Mossel, Jannes van der Sleedenhuis). ‘s Middags gingen de adviesbureaus bezig om informatie te verzamelen, onderzoek te doen en gesprekken te voeren.

Adviesbureau Ceker Weten heeft hierbij onderscheid gemaakt tussen grote en kleine werkgevers in het bedrijfsleven en onderwijs. Vervolgens hebben ze het mantelzorgbeleid van de bedrijven en scholen vergeleken met de van toepassing zijnde Cao’s. Afgelopen vrijdag hebben ze hun conclusie en ideeen hierover gepresenteerd in een volle raadszaal.

Het adviesbureau kwam in opdracht van de PvdA met de volgende aanbevelingen:

  • Noaberhulp, uitwisseling van personeel in dezelfde branche om zorgverlof op te vangen.
  • Meer en betere voorlichting aan werkgevers en werknemers onder meer door vakbonden.
  • Geldbudget voor werknemers, een spaarpot die maandelijks wordt gevuld en een buffer biedt voor zorgverlof.
  • Verdere invulling respijtzorg.

Het was een leuke groep met enthousiaste inzet! Knap hoe ze dit onderwerp oppakten en tot een aantal goede adviezen kwamen. Jongeren denken anders, meer out of the box. Zeer zeker de moeite van het luisteren waard.