2 juli 2016

Programmabegroting: onderwijs, sport, toegankelijkheid en meer

Afgelopen donderdag werd de programmabegroting besproken in de Hoogeveense gemeenteraad. Een nieuwe manier van werken, de onderwerpen worden er niet anders van.

De scholen in Wolfsbos hebben de gemoederen flink bezig gehouden. Het resultaat is een motie van PvdA, VVD, D66en GroenLinks, voor betere huisvesting van de scholen met als gevolg beter onderwijs voor de kinderen. Helaas krijgt de motie geen meerderheid, een gemiste kans om ook het basisonderwijs een flinke stap vooruit te helpen.

Samen met gemeentebelangen hebben we een motie ingediend om met de voetbalverenigingen van Pesse, Hollandscheveld en Elim in gesprek te gaan over de slechte staat van de voetbalvelden, en gezamenlijk te komen tot een werkbare situatie.

De moties toegankelijkheid, die we samen met de ChristeUnie indienden, de motie over duurzaamheid, de motie over permanent wonen in recreatiewoningen en de motie over verlaging van de begraafkosten zijn door het college over genomen. Voor de laatste twee onderwerpen zullen klankbordgroepen worden samengesteld.

Lees hier de volledige bijdrage: Begroting 2017 – 2020 bijdrage PvdA Hoogeveen