22 mei 2013

Plaatselijk Belang H’veld vraagt aandacht gemeente voor herinrichting buitengebied

Het bestuur van de Vereniging Hollandscheveld Plaatselijk Belang heeft in een beknopte notitie haar gedachtegang geschetst over verleden en heden van het veenkoloniale gebied van Hoogeveen in de regio Alteveer, Hollandscheveld, Elim, Nieuwlande en over noodzakelijke aanpassingen om de leefbaarheid in dit gebied duurzaam te maken.

Omdat hier sprake is van een uitdaging van formaat, waarbij een grote rol weggelegd kan zijn voor de gemeente om samen met de provincie en andere instanties/organisaties/particulieren tot een (her)inrichtingsplan van het gebied te komen, wordt deze notitie hierbij rechtstreeks aan alle raadsleden en collegeleden gezonden, in de hoop dat de gemeente in navolging van Provinciale Staten van Drenthe, de revitalisering van het veenkoloniale gebied ook op de politieke en bestuurlijke agenda zet. Wellicht dat deze notitie een voortvarende aanpak ervan positief beïnvloedt.

Download hier de notitie