10 juli 2013

Ouderen pleiten voor meer begrip

De Werkgroep Ouderenbeleid van Partij van de Arbeid Drenthe heeft er in een brief aan fractievoorzitter Diederik Samsom op aangedrongen meer begrip en waardering te tonen voor de reacties van veel ouderen op de plannen van het kabinet.

Albert Huizing, voorzitter van de werkgroep en tevens Statenlid: “De Kamerfractie zou best wat meer in kunnen gaan op de onvrede onder ouderen en op de argumenten die zij naar voren brengen. Een voornamelijk financieel verhaal dat iedereen offers moet brengen om de crisis te boven te komen, voldoet niet. De waarden die ouderen belangrijk vinden in het leven, komen volgens ons onvoldoende tot hun recht in de opstelling van de Kamerfractie.”

De werkgroep schrijft dat de Partij van de Arbeid ‘de klok te ver terugzet’ in de zorg door er mee in te stemmen dat eerst een beroep gedaan moet worden op de eigen familie en de sociale omgeving, voordat beroepskrachten ingeschakeld kunnen worden. Huizing:”Ik heb de indruk dat wat wij vroeger hadden, het noaberschap, te mooi wordt voorgesteld. Soms ging dat goed, maar vaak ook niet, dan voelde het niet goed. Veel ouderen zijn juist blij met de ontwikkeling in de afgelopen jaren dat zij niet meer gedwongen zijn een beroep te doen op hun kinderen en op de naaste omgeving. Staan wij er als Nederland echt zó slecht voor dat wij die verbetering teniet willen doen? Dit is mij een te gemakkelijke oplossing.” Huizing vindt het in dit verband noodzakelijk dat er veel meer aandacht besteed wordt aan het voorkomen van ouderenmishandeling.

De werkgroep pleit verder voor een welvaartsvaste AOW. Om die ook in de toekomst te kunnen financieren, vindt het werkgroep het te verdedigen dat mensen die een goed pensioen ontvangen daar een inkomensafhankelijke bijdrage aan leveren. Mensen die een goed pensioen ontvangen, hebben vroeger ook aanzienlijk belastingvoordeel gehad bij het opzij leggen van loon voor hun pensioenvoorziening. Dat belastingvoordeel kan nu ingezet worden om de AOW welvaartsvast te houden. Op deze manier kunnen volgens de werkgroep de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.