Door Inge Oosting op 28 juni 2016

Oppositiepartijen willen uniek onderwijsconcept in Wolfsbos

PvdA, D66, GroenLinks en VVD dienen op de begrotingsvergadering van aanstaande donderdag een motie in die moet gaan zorgen voor geclusterde nieuwbouw van de scholen in Wolfsbos.

Een uniek concept waarin speciaal en regulier onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar samenkomen, wordt niet door het college opgepakt. Dit ondanks herhaaldelijk verzoek vanuit verschillende raadsfracties. Een gemiste kans voor Hoogeveen, aldus de partijen.

Het collegevoorstel gaat nu uit van nieuwbouw van enkele scholen, de rest moet verhuizen naar andere gebouwen op een andere locatie. Daarmee kan geen volledige verbinding tussen regulier en speciaal onderwijs worden gemaakt, en daarmee ook geen volledige verbinding van kindpartijen. Hiermee wordt de unieke visie op onderwijs die er ligt aan de kant geschoven, en lijkt er alleen op geld en de korte termijn te worden gestuurd.

In de praktijk betekent dit dat er niet voldoende mogelijkheden zijn om regulier en speciaal onderwijs te verbinden op een manier die goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Maatschappelijke verbinding begint tenslotte al op jonge leeftijd. Met het verdelen van de diverse scholen over verschillende locaties wordt hier geen verdere invulling aan gegeven.

PvdA, D66, GL en VVD gaan voor geclusterde nieuwbouw waarbij sprake is van versterking van de inhoudelijke samenwerking en er aansluiting is bij de ontwikkelingen van passend onderwijs. Het plan dat er ligt is uniek te noemen in Nederland. Ook zou met het plan een nieuwe gymzaal en kinderdagverblijf gemoeid zijn.

De partijen hebben het College en de collegepartijen al eerder opgeroepen hun verantwoordelijkheid tegenover de kinderen te nemen. Het is voor de oppositiepartijen zeer teleurstellend dat het college niet steviger heeft ingezet op de voorliggende mogelijkheden. De ambitie van het college is immers vergroten van kansen voor kinderen en het verbeteren van het opleidingsniveau. Daarnaast wil Hoogeveen een kindvriendelijke en duurzame gemeente zijn. Met de nu gemaakte keuze van het college voor beperkte nieuwbouw laat Hoogeveen een enorme kans schieten op het vlak van onderwijs en kinderen.

Het is de hoogste tijd om te laten zien dat de zorg voor onze kinderen en de Hoogeveense visie op onderwijs verder gaan dan mooie woorden en niet voornamelijk wordt gedreven door euro’s.