21 december 2016

Oppositiepartijen opnieuw bezorgd over voortgang scholen Wolfsbos

PvdA, D66, VVD, GL en SP willen van het college weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de nieuwbouw van de scholen in Wolfsbos en de vestiging van speciaal onderwijs aan de Lomanlaan. Op 30 juni hebben de collegepartijen en de SP besloten dat er geen uniek onderwijsconcept in Hoogeveen zal komen, tot grote ontsteltenis van de vier oppositiepartijen PvdA, D66, VVD en GL.

De problemen van de vorige winter heeft iedereen nog helder voor de ogen met kapotte kachels, haveloze gebouwen, muizen en wat nog meer. De oppositiepartijen willen weten of heeft het college een scenario klaar heeft liggen voor het geval er opnieuw een strenge winter komt nu er nog steeds geen duidelijkheid is over nieuwbouw. Opnieuw slaan partijen de handen ineen omdat het zo langzamerhand een rommeltje lijkt te worden.

Volgens PvdA fractievoorzitter Inge Oosting lijkt het openbaar primair onderwijs hiermee het ondergeschoven kindje te worden. Zeker nu het college ook nog eens voorstelt om de kinderen van de Goudvink in Gebouw B van de Groene Driehoek te gaan vestigen. Een gebouw van inmiddels dertig jaar oud waarvan niet bekend is of het geschikt is voor primair onderwijs. Wat voor situatie ontstaat er als de kinderen vanuit de wijk naar de andere kant moeten? Hoe is het gesteld met de sociale veiligheid? Dit staat volkomen haaks op het genomen besluit en is ook nooit onderdeel van gesprek geweest.

De oppositiepartijen willen duidelijkheid van het college over de te zetten stappen naar aanleiding van het genomen raadsbesluit op 30 juni. Fractievoorzitters Peter Scheffers van D66 en Mark Strolenberg van de VVD benadrukken dat nog steeds de discussie over geld speelt. Het beschikbaar gestelde budget lijkt onvoldoende voor een zowel bouwkundig als onderwijskundig verantwoord schoolgebouw. De fracties hebben schriftelijke vragen gesteld over deze situatie. Ze willen weten welke stappen er vanaf 30 juni zijn gezet, wat de rol van het college is, of er overleg met de scholen is, hoe dat plaatsvindt en wat de resultaten zijn. “Het kan niet zo zijn dat er voor de kinderen van de scholen weer een winter voor de deur staat met tocht, ongedierte en haperende verwarming”, aldus de oppositiepartijen.

Ben Buskes van Groen Links vult nog aan dat de gezondheidsklachten met betrekking tot het binnenmilieu nog steeds niet zijn opgelost. Martin Benjamins laat weten dat de SP heeft geconstateerd, ondanks dat ze in tegenstelling tot de andere oppositiepartijen wel hebben ingestemd met het collegevoorstel, dat beoogde resultaten uitblijven. Inmiddels hebben partijen signalen bereikt over verkenningen van eventuele andere samenwerking tussen voortgezet en primair onderwijs. Helder moet zijn wat de rol en betrokkenheid van het college hierin is. Het college heeft tegelijkertijd wel een ultimatum gesteld aan de schoolbesturen met betrekking tot de visie op onderwijshuisvesting. Op grond van het genomen raadsbesluit moet het college duidelijkheid verschaffen over de nieuwbouw en herhuisvesting van de scholen.