Door Inge Oosting op 2 februari 2017

Op weg naar koopzondag in Hoogeveen

Wat ons betreft breekt er een nieuw tijdperk aan in Hoogeveen. De PvdA fractie steunde vorig jaar al unaniem het raadsvoorstel voor de verruiming van de koopzondag, nu zijn we mede indiener. Wat betreft de verruiming is er voor ons geen tussenweg, de een wel de ander niet. Verruiming voor iedereen geeft hiermee evenveel kansen en rechten voor inwoners, werkgevers en werknemers.

Net zoals dat binnen de PvdA geldt, moet een ieder de vrijheid hebben om de invulling van de zondag, al dan niet vanuit een levensovertuiging, zelf te bepalen. De ene groep mag hierbij niet de wil aan een andere groep opleggen, we gaan uit van wederzijds respect.

Vrije keuze

De PvdA fractie is van mening dat iedereen de keuze moet hebben hoe invulling te geven aan je vrije zondag. Dat geldt voor inwoners, werknemers en werkgevers binnen de kaders van de wet. Zondagsrust betekent voor de een naar de kerk gaan, voor een ander sporten, nog een ander wil winkelen en weer een ander wil gewoon een rustdag en helemaal niets doen. Laten we zeker niet vergeten dat er veel mensen zijn die van meerdere mogelijkheden gebruik maken: en naar de kerk en naar de winkel……

Sociale rustdag?

Door de tegenstanders is er het afgelopen jaar een handige draai aan de definitie zondagsrust gegeven. Inmiddels spreken ook zij over een sociale rustdag. Dat vinden wij ook beter, maar dan wel vanuit een andere gezichtspunt. Want in de praktijk blijkt, ook in Hoogeveen, dat de confessionele partijen de afgelopen dertig jaar al wel degelijk hebben verruimd. Was eerder nog geen tankstation geopend op zondag in Hoogeveen, veel jeugd, begeeft zich in de nacht van zaterdag op zondag, inderdaad de vroege zondagochtend in het uitgaansleven van Hoogeveen. Deze verruiming van openingstijden is kennelijk nooit een discussie geweest…..

Vrije tijd

Nog steeds is vrije tijd voor de PvdA een groot goed. We staan aan de wieg van de arbeidersbeweging, die ervoor zorgde dat onder andere de vrije zaterdag en de 40-urige werkweek werden ingevoerd. Nog steeds is vrije tijd een recht en dat kunnen en willen wij ook niet los zien van de plicht om dit recht te verdedigen. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen de laatste decennia zijn veel inwoners echter andere eisen gaan stellen aan de invulling van vrije tijd.

Veranderende eisen

Inwoners kijken hierbij ook naar hoe hun gemeente zich verhoudt naar omringende gemeenten, hebben andere eisen als het gaat om leefbaarheid, en natuurlijk de veelal andere visie hierop van de jongere generaties. Als gemeenteraad voeren wij geen inkomenspolitiek, wij moeten de inschatting maken of onze inwoners er mee geholpen zijn. De werknemersbelangen zijn grotendeels wettelijk vastgelegd en worden nog steeds door de vakbonden vertegenwoordigd. Dit gaat ook op voor degenen die niet willen werken op zondag en daarom niet benadeeld of op achterstand mogen worden gezet.

Lees ook onze bijdrage van 8 februari 2016