29 april 2013

Op weg naar de Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Alle leden en belangstellenden van de PvdA Hoogeveen:

In de ledenvergadering van 26 maart jl. is de adviescommissie, voor de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart volgend jaar, benoemd.

Onder leiding van de politiek en bestuurlijk ervaren voorzitter  André van Montfort wordt er in september gestart met het voeren van gesprekken met de kandidaten. In november is vervolgens de ledenvergadering waarin definitief wordt vastgesteld hoe de volgorde op de lijst zal zijn.

Hierbij roepen wij jou op om je aan te melden als kandidaat raadslid. Wij zoeken enthousiaste mensen die zich in willen zetten voor de PvdA en voor Hoogeveen! Raadswerk is leuk werk, je zit (letterlijk) midden in de Hoogeveense politiek en in de Hoogeveense samenleving. Je ontmoet leuke, enthousiaste en bijzondere bewoners, organisaties en verenigingen. Je kunt daadwerkelijk invloed uitoefenen op belangrijke besluiten in de gemeente. Je kunt echt iets betekenen voor mensen.

Maar het vraagt ook tijd en politiek gevoel.  De ledenvergadering van de PvdA heeft in februari een profielschets vastgesteld van de kandidaten die wij zoeken. De profielschets is als bijlage toegevoegd. Je kunt ook andere personen dan jezelf voordragen als kandidaat. Misschien ken je iemand die volgens jou heel geschikt is en nét even dat duwtje nodig heeft om zich te melden. Dat kan dus ook! Ben jij zelf een politiek talent, of ken je iemand die dat is? Voel je je geroepen de PvdA-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 te versterken?

Meld je dan nu aan bij het secretariaat van de PvdA Hoogeveen! Per mail bestuur@pvdahoogeveen.nl of per post Bestuur PvdA, De Welhaak 6, 7908 NH Hoogeveen.

Aanmelden kan tot 31 augustus 2013, maar beter is om het nu direct te doen. profielschets raadslid

Om iedereen in de gelegenheid te stellen kennis te maken met het raadswerk van de PvdA in Hoogeveen is er een avond georganiseerd waarin fractievoorzitter Hendrikus Loof, wethouder Klaas Smid en afdelingsvoorzitter Theo Jonker aanwezig zullen zijn. Alles wat je wilt weten over de Hoogeveense politiek kan je deze avond te weten komen. Zo kan je een goede keuze maken om voor het raadswerk te kiezen.

Op 28 mei vanaf 20.00 uur  is iedereen welkom in De Koffiepot.

Met vriendelijke groet,

Theo Jonker                                    Hendrikus Loof                               Klaas Smid

Afdelingsvoorzitter                        Fractievoorzitter                             Wethouder