Nota jeugdhulp: Geen kind buiten de boot!

Door Wolter Dekker op 16 juni 2017

De Jeugdwet bepaalt dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt voor preventie en jeugdhulp. Als dit al niet in Jeugdwet was bepaald, dan zouden we dit zelf moeten willen. Iedereen wil toch dat een kind zich kan ontwikkelen en dat er beleid ontwikkeld is zodat een kind veilig en in een gezonde leefomgeving kan opgroeien?

Voor de PvdA-fractie is zonneklaar dat we er alles aan moeten doen geen kind buiten de boot te laten vallen. In de nota geeft het college focuspunten en ambities voor de komende jaren. Dit is de basis voor het uitvoeringsplan.

Ook hulp voor ouders

De sfeer van de nota ademt terecht het investeren in de jongeren. Er moet echter wat ons betreft OOK in de ouders geïnvesteerd worden. Dit speelt natuurlijk vooral bij generatieproblemen bij kinderen die opgroeien in gezinnen met een lagere sociaal economische status. Dit doorbreken vraagt een investering met een lange adem op verschillende levensgebieden. Het patroon is vaak moeilijk te doorbreken, maar het begint dikwijls bij goede hulp aan ouders.

Betrek ouders en kinderen

Op basis van opgehaalde informatie bij hulpverleners en ketenpartners zijn de punten ontwikkeld, pas in de toekomst worden hier ook ouders en kinderen bij betrokken. Jammer dat dat nog niet het geval is. Wellicht dat hieruit nieuwe gezichtspunten naar voren komen. Immers professionals evalueren anders. Wij roepen op vaart te maken met het betrekken van de ouders en kinderen bij de evaluatie.

Praktijkondersteuner

In sommige andere gemeenten is er een praktijk ondersteuner huisartsen. Deze is regelmatig bij de huisarts aanwezig en adviseert inzake jeugdhulp. We begrepen dat hier in Hoogeveen over wordt nagedacht wij juichen dit toe. Dit versterkt de samenwerking tussen medisch en psychosociale hulpverlening.

Hulp op maat

We vinden het belangrijk dat eerder de juiste hulp op maat wordt geboden om gespecialiseerde hulp te verminderen. Het is zaak te inventariseren of na een poosje ook blijkt dat hulpverlening wellicht te snel opgeschaald wordt en daar lessen uit trekken. Ook moet er balans zijn tussen professionaliteit van de medewerker, het beschikbare hulpaanbod en de ontvankelijkheid van de klant. Maar er zijn ook niet ontvankelijke klanten. Veel verder dan dat de deskundigen en professional elkaar weten te vinden, komen we niet lijkt het. Door de vragen serieus te nemen en op praktisch gebied ondersteuning te bieden wordt ontvankelijkheid voor hulpverlening gecreëerd. Is dit onderzocht? Het is haast te mooi en gemakkelijk om waar te zijn.

Eén budget

Er is aandacht voor de invloed van internet op opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Internet en social media bieden echter ook kansen je doelgroep te vinden en bereiken. Breng dit slim onder aandacht van scholen et cetera. We zouden kunnen experimenteren met één budget voor het gezin. En niet allemaal verschillende potjes voor verschillende soorten hulpverlening. Niet allemaal beschikkingen en aanvragen noodzakelijk maken, maar één budget waarmee zorg ingekocht kan worden. Ook in andere gemeenten wordt hiermee geëxperimenteerd.

Seksuele diversiteit

Ook blijven wij aandacht vragen voor seksuele diversiteit. Het zou geïntegreerd zijn in beleid, zo begrepen wij al eens van de wethouder. Maar tot nu toe lezen we er nooit iets over. Wij roepen u op dit aspect toch eens wat uitgebreider in te gaan en zichtbaar te maken hoe hieraan in de praktijk handen en voeten wordt gegeven. Wij hebben de ‘Regenboogmotie’ aangenomen. Dit is meer dan een regenboogvlag op het gemeentehuis. Het gaat er erom dat het beleid voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders in al het beleid is geïntegreerd.

De WMO-raad heeft nuttige adviezen gegeven. Wij roepen het College op hier hun voordeel mee te doen.

Veel zaken worden nog onderzocht, meegenomen et cetera. Wij hadden wat meer cijfers verwacht en ook smart geformuleerd. Wij roepen het College op hier mee te komen. Het lijkt allemaal wat lang te duren soms en vrijblijvend geformuleerd.

Wolter Dekker

Wolter Dekker

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Blije mensen en ook van hectische politieke dingen. Reuring in de tent! Sterk in          Zoeken naar consensus. Verder wel goed in het zien van het politieke spel. Motto  Wees jezelf en niet wie een ander wil dat je bent. Werk  Schaderegelaar bij een verzekeraar in Hoogeveen. Vrije tijd        Onze

Meer over Wolter Dekker