Door Hendrikus Loof op 20 januari 2014

Nog eenmaal over de Koopzondag!

Het kan u onmogelijk ontgaan zijn. Hoogeveen is de laatste maanden in de ban geweest van de koopzondag. Zijn er genoeg koopzondagen? Zijn er te weinig? Moet het aantal worden uitgebreid of stoppen we er helemaal mee. Liefst 3 onderzoeken zijn er gehouden: door Pet zien kraante, Coöpbelangen en Regio Hoogeveen. Alle drie met een andere uitkomst. En vorige week hakte Coöpbelangen de K(n)oop door: wij vinden dat er genoeg zijn dus laten we het zo en een debat hierover heeft geen zin meer want ook het CDA, ChristenUnie en PvdA zijn tegen uitbreiding van koopzondagen.

Is dat zo? Is de PvdA ook tegen? Gedurende de hele discussie heeft u geen officiële mededelingen van de Hoogeveense PvdA over dit onderwerp gehoord. Toch wist Pet zien kraante, afgelopen woensdag, te melden dat de PvdA tegen uitbreiding is van het aantal koopzondagen! Waarom was de PvdA zo stil? Hebben de sociaaldemocraten geen mening? Jawel, die hebben ze zeker maar misschien is het aardig om u uit te leggen hoe het momenteel in de Hoogeveense politiek werkt. Ergens in het najaar van 2013 laat de VVD een scheet: we komen binnenkort met een initiatiefvoorstel om het aantal koopzondagen in Hoogeveen uit te breiden. Daar hebben we tot op heden niets meer van gehoord. Dan maakt Gemeentebelangen van die scheet een donderslag en plaatst een poll op z’n site. Bijna dagelijks twittert en facebookt fractievoorzitter Steenbergen en tevens Coöpbedrijfsleider (maar dat haalt ie in al z’n enthousiasme wel eens door elkaar wat op zich al opmerkelijk is) de wereld in dat er al 100, 1000 nee zelfs al 4000 mensen hun stem hebben uitgebracht! Einduitslag: 65% wil meer koopzondagen. Aangezien Gemeentebelangen altijd roept dat zij als enige politieke partij de stem van het volk vertegenwoordigt is het een koud kunstje voor de VVD om hen aan de eigen zijde te krijgen. Maar de VVD blijft  stil. Dat kunnen wij beter denkt Pet zien kraante en hop nog een onderzoek. Die actie wordt voor een belangrijk deel ‘gekaapt’ door het Christelijk georiënteerde lezerslegioen van Pet zien kraante en wat blijkt: 90% van de Hoogeveners wil geen extra koopzondagen. Nou zit Gemeentebelangen in een lastig parket: de eigen uitslag volgen betekent luisteren naar het volk maar niet naar de lezers van Pet zien kraante! Wie is nu het volk? De 3e poll van Regio Hoogeveen laat een genuanceerd beeld zien waarin voor- en tegenstanders elkaar ongeveer in evenwicht houden dus daar heeft Gemeentebelangen niets aan. Uiteindelijk begraaft Gemeentebelangen dus vorige week de strijdbijl en dondert in het gat wat ze voor zichzelf gegraven hadden. Het CDA is er als de kippen bij om, met een knipoog naar de komende gemeenteraadsverkiezingen, de Hoogeveense middenstand te feliciteren met het besluit van Gemeentebelangen om het aantal koopzondagen niet uit te breiden.

Ondertussen: de VVD blijft maar stil. Van een initiatiefvoorstel wordt nooit meer iets gehoord. In geen enkele agenda van een raadslid of wethouder staat een aantekening over: binnenkort debat over koopzondagen! Maar Pet zien kraante weet wekelijks de spanning op te voeren door voortdurend en bijna dreigend datzelfde debat – wat er dus helemaal niet aan zit te komen – aan te kondigen. In diezelfde tussentijd is de PvdA met andere zaken bezig: met het bestuderen van de begroting van de gemeente Hoogeveen voor 2014 en zich daar een mening over vormend, met gesprekken met het provinciebestuur over meer geld voor het opknappen van Het Hoekje in Hollandscheveld, met het organiseren van een politiek café over het belangrijke thema gezondheidszorg, met gesprekken met bewoners van de Oranjebuurt, met het nadenken over hoe onze gemeente vorm moet geven aan de participatiesamenleving. Kortom met allerlei andere zaken die wij belangrijk vinden. Belangrijker in elk geval dan het lawaai maken over een debat dat er nooit zou komen. De PvdA is in de afgelopen tijd niet bestookt met mails, brieven en telefoontjes over de koopzondag. Natuurlijk hebben we de discussie gevolgd en de verhalen van voor- en tegenstanders gehoord en gelezen. We denken er heus over na maar volgens ons is het momenteel helemaal geen hot item en moet de Hoogeveense gemeenteraad zich, net als de uitslag van Pet zien kraante doet vermoeden, bezig houden met echt belangrijke onderwerpen die Hoogeveen en de Hoogeveners verder helpen! Kortom: een flink deel van de Hoogeveense raad lijdt aan flatulentie.

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Overleg met enthousiaste partijgenoten, een goed debat in de gemeenteraad en ook van warm weer. Sterk in          Coachen, delegeren en (soms) analyseren. Motto  Eerlijk delen! Werk  Gebiedsontwikkelaar bij een woningstichting. Vrije tijd        Uitrusten, lezen, concerten bezoeken… Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De achtertuin.

Meer over Hendrikus Loof