21 april 2014

Nieuw college en college akkoord

Bij de installatie van het nieuwe College en de bespreking van het Collegeprogramma had fractievoorzitter Inge Oosting wel een aantal kritische kanttekeningen. Wat opvalt is dat de SP wel heel gemakkelijk buiten de coalitiebesprekingen is gehouden, dat vlot is besloten dat er weer vier wethouders zouden komen, met twee van het CDA.

Een eerste voorlopige indruk is dat veel van de door het vorige college ingezette beleid wordt voortgezet, daar is de PvdA blij mee. Zorgen zijn er onder andere over De Smederijen, de combinatiefunctionarissen, en het afschaffen van het welstandstoezicht. Evenals de overige partijen juicht de PvdA het streven naar meer werkgelegenheid toe. De grote vraag is hoe het College alle ambities die in het Collegeprogramma zijn beschreven financieel gaat regelen; we zijn erg benieuwd naar de financiële uitwerking van de plannen.

Lees hier onze volledige bijdrage: Bijdrage PvdA bespreking Collegeprogramma 17 april 2014