Door Inge Oosting op 22 november 2016

Mr. Cramerweg niet van tafel

We stellen donderdag in de gemeenteraad voor om het doortrekken van de mr. Cramerweg in ieder geval te handhaven bij een nieuwe grondexploitatie, ook als er de komende jaren maar een deel van Riegmeer wordt ontsloten. Daarnaast moet het college in gesprek met Hollandscheveld over de mogelijke alternatieven voor het doortrekken van de weg.

In 2002 is er voor gekozen om een koppeling te maken met het hele plan voor Riegmeer. Dit leek destijds een logische keuze, omdat het er op leek dat dit de snelste manier was om de mr. Cramerweg door te kunnen trekken.

Nu ziet de wereld er heel anders uit. De ontwikkeling van Riegmeer verloopt niet zoals gewenst en verwacht. Met het loslaten van de verwachtingen hierover, mag het echter niet zo zijn dat daarmee het doortrekken van de mr. Cramerweg ook in één moeite door van tafel wordt geveegd. Wij verwachten hierin creativiteit en een actieve rol van het College en vraagt het college in overleg te gaan met Hollandscheveld en de resultaten terug te koppelen aan de raad.

De wens van Hollandscheveld voor het doortrekken van de weg staat nog recht overeind. We weten allemaal nog waar het om gaat: de hoge verkeersdruk, verkeersveiligheid, milieu effecten en een politiek dossier van nu inmiddels 40 jaar oud. Om hier rigoureus een streep door te zetten en van de politieke agenda te schrappen, is wat ons betreft geen correcte politieke keuze. Juist nu is het van belang om samen met Hollandscheveld naar nut en noodzaak van het doortrekken van de Mr. Cramerweg anno 2016 te kijken. En om samen te zoeken naar verbindingen en te kijken naar alternatieven.

Tijdens de raadsvergadering van aanstaande donderdag dienen we een amendement met deze strekking in.