Mobiliteitsvisie Hoogeveen weinig ambitieus

Door Stan van Eck op 12 juni 2017

“Wij willen fietspaden-gemeente nummer één van Drenthe worden!” Een uitspraak met ambitie van wethouder Steenbergen, gedaan bij de presentatie van de nieuwe mobiliteitsvisie. Was de visie maar net zo ambitieus als deze uitspraak. De mobiliteitsvisie kenmerkt zich juist door een gebrek aan ambitie.

In de raadsvergadering van 1 juni werd gedebatteerd over de nieuwe mobiliteitsvisie 2017-2016. In deze visie kijkt het college vooruit naar de mobiliteit in de gemeente Hoogeveen het komende decennium. Als de visie wordt vastgesteld door de raad, volgt daarna een uitwerkingsprogramma. Ook wordt er specifiek een fietsnota opgesteld. Wat de PvdA betreft, schakelt het college snel een paar tandjes bij!

Wees creaties en actief

Op een inspraakavond in het gemeentehuis kwamen slechts drie inwoners af. We maken ons zorgen over het uitvoeringsprogramma, dat samen met onder meer inwoners uitgewerkt gaat worden. We verwachten van het college meer creativiteit en meer activiteiten om de inwoners te betrekken.

We hoeven niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden. In de visie wordt bijvoorbeeld The Copenhagen Wheel al genoemd. Met dit bijzondere achterwiel tover je elke fiets eenvoudig om tot een elektrische fiets. Veel interessanter is het dat het wiel twaalf sensoren bevat die data doorgeven over de kwaliteit van de lucht en het wegdek. Zet enkele ‘gemeentefietsen’ uit onder onze inwoners; we vergroten de betrokkenheid, stimuleren het fietsen en krijgen een schat aan gegevens. Hoogeveen als sensor-city, maar dan wel succesvol.

Nog een voorbeeld: plaats verkeerslichten met regensensoren. Fietsers en voetgangers krijgen vaker en langer groen licht als het regent. Te duur? Koppel de regelunits van de verkeerslichten met buienradar. Wees creatief!

Albanië troeft Hoogeveen af

In de mobiliteitsvisie wordt geconstateerd dat de verkoop van e-bikes en elektrische auto’s blijft groeien. En ook dat dat betekent dat elektrische oplaadpalen steeds belangrijker worden. Punt. Bij die constatering blijft het.

PvdA en D66 hebben landelijk een actieplan opgesteld voor het stimuleren van elektrisch rijden. Variërend van verlaagde parkeertarieven tot toegang tot de busbaan. Sommige punten vergen aanpassing van wetgeving, andere kunnen morgen ingevoerd worden. Meer laadpalen bijvoorbeeld. In Rotterdam is de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd. Eén van de oorzaken: de stad heeft 2.000 laadpalen. In 2018 wordt dit zelfs uitgebreid naar 4.000! Als we dezelfde verhouding aanhouden, komen we voor de gemeente Hoogeveen uit op 348 laadpalen.

En waarom geeft de gemeente zelf niet het goede voorbeeld? Kies voor een elektrisch aangedreven wagenpark! Zelfs in Albanië heeft de overheid een groter aandeel elektrische voertuigen rondrijden dan in Nederland. En wat dacht u van De Bij op elektriciteit? Daarmee geven we aan het zoemen van een bij een geheel nieuwe betekenis!

Toegankelijkheid en voetgangers ondergeschoven kindje

Waar zijn de Hoogeveense voetgangers gebleven zo vragen we ons af. In de visie gaat het over auto, fiets en openbaar vervoer…

De loopruimte van voetgangers komt meer en meer onder druk door fietsers, terrassen en reclame, zo bleek uit een onderzoek dit voorjaar. En ook: met meer aandacht voor voetgangers zijn, tegen de laagste kosten, de grootste successen te boeken!

Het onderwerp toegankelijkheid wordt alleen even aangestipt. We gaan ervanuit dat het in het uitvoeringsprogramma een hoofdrol speelt.

Flixbus-halte in Hoogeveen

In de mobiliteitsvisie is, terecht, aandacht voor het economische belang van een goede bereikbaarheid. Hoogeveen ligt strategisch in een knooppunt van snelwegen en heeft relatief goede treinverbindingen. Openbaar vervoer richting Emmen en Almelo/Enschede is een heel ander verhaal.

De wethouder heeft in een eerdere reactie aangegeven dat het OV-bureau daarover beslist. Hij gaat daarmee voorbij aan actuele ontwikkelingen. Neem de Flixbus. Een succesvol intercity-busnetwerk. Er rijdt nota bene een bus van Groningen naar Enschede en vice versa. Ze rijden al langs Hoogeveen. En nota bene-2: een Hoogeveense busonderneming rijdt voor Flixbus.

Wij hebben contact gehad met de Flixbus-organisatie. Een Flixbus-stop in Hoogeveen is zeker een optie. Het initiatief daartoe dient te komen van de gemeente. Doen dus; naar kansen moet je niet kijken, die moet je pakken!

Centrumruit

Voorjaar 2016 heeft de PvdA samen met het CDA gevraagd naar een evaluatie van de centrumruit/ringenstructuur. Die komt in 2017 luidde het antwoord van het college. Ondertussen hebben we gezamenlijk reacties van de inwoners opgehaald en die netjes doorgezet naar het college.

En nu ligt er dan de langverwachte evaluatie. “Niet ideaal, wel optimaal”, luidt de conclusie. Een bijna Cruijffiaanse uitspraak. Navraag leerde dat die conclusie vooral getrokken is op basis van bureauwijsheden. Dat is dan weer niet des Cruijffs.

Waarheen in Hoogeveen?

Samenvattend: we zijn teleurgesteld in de nieuwe mobiliteitsvisie. Het ambitieniveau is laag en de evaluatie is mager. De titel van de visie luidt ‘Waarheen in Hoogeveen’. Die vraag wordt met de visie amper beantwoord.

Stan van Eck

Stan van Eck

Woont in        Pesse Krijgt energie van    Het opdoen van nieuwe ervaringen. Klein of groot. Veraf of dichtbij. Sterk in          Luisteren, analyseren en verbinden. Motto  The times they are a-changing Werk  Uitgever/hoofdredacteur Vrije tijd        Wielrennen, voetbal, fotografie, reizen, klussen in huis/tuin. Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     Natuur om de hoek, voor mij is

Meer over Stan van Eck