Door Stan van Eck op 28 oktober 2016

MKB-tour PvdA Hoogeveen levert veel gesprekstof op

Samen met Tweede Kamerlid Jacques Monasch bracht PvdA Hoogeveen vrijdag bezoeken aan het Hoogeveense MKB. Er werden openhartige gesprekken gevoerd en ook kritische noten gekraakt.

Doel van de MKB-tour was in de eerste plaats het ophalen van informatie. Dat is gelukt. De ondernemers hebben ons met hun enthousiaste verhalen, maar zeker ook met hun kritische kanttekeningen, goed gevoed.

“De PvdA pleit voor een MKB-toets op wet- en regelgeving”, vertelt Tweede Kamerlid Jacques Monasch. Te weinig wordt rekening gehouden met het belang van de MKB-bedrijven. En dat terwijl maar liefst 99 procent van de Nederlandse ondernemingen tot het MKB behoort. Zij zijn verantwoordelijk voor 58 procent van de omzet in het bedrijfsleven en bieden werkgelegenheid aan 60 procent van de werknemers.

Ingewikkelde regelgeving

Jan Mulderij van het gelijknamige accounts- en adviesbureau vroeg aandacht voor overbodige en ingewikkelde regelgeving. “Neem bijvoorbeeld de subsidieregelingen. Er zijn meer dan vijfduizend subsidieregelingen. Als wij de bomen door het bos niet meer zien, dan ziet de MKB-er het helemaal niet”, vertelt Jan Mulderij. “Of neem de werkkostenregeling. Geen ondernemer die het zelf kan.” Het ontbreken van een HBO-opleiding in Hoogeveen noemt Mulderij een groot gemis. Het bedrijf ondervindt het gemis aan den lijve omdat vacatures soms moeilijk te vervullen zijn.

Een terugkerend onderwerp in de verschillende gesprekken met ondernemers waren de zogenoemde modelovereenkomsten. De overeenkomsten moeten schijnzelfstandigheid tegengaan maar blijken in de praktijk amper werkbaar.

Gemeente actiever

mkbtour-pvda-hoogeveen-2Als het aan Roelof Linde van ondernemershotel De Compaen ligt, gaan medewerkers van de gemeente veel actiever de boer op om mensen aan het werk te helpen. “Ga aan de slag met proefplaatsingen van mensen. Binnen het MKB blijft genoeg werk liggen!” Ook Daphne van der Wilt van STiB en Ondernemersfabriek Drenthe pleit voor een actievere rol van de gemeente. “Accountmanagers kunnen zich actiever profileren richting ondernemers. Maak duidelijk wat de gemeente kan doen om ondernemers te helpen.”

Wat Diederik van der Meulen van het gelijknamige autoschadeherstel-/autobedrijf betreft, moet de overheid het ondernemerschap veel meer stimuleren. “Al op de scholen moet je daarmee beginnen.” Ook verwacht hij een meer pro-actieve houding van scholen. De samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven komt niet goed van de grond. Scholen zijn als het ware te ambtelijk, ze kunnen niet snel schakelen. Ondernemers verwachten dat wel van ze.”

Ervaringen uitwisselen

Niet alleen Hoogeveen, ook andere Drentse PvdA-afdelingen hielden in hun gemeente een MKB-tour. Op één dag wilden we in Drenthe veel bedrijven ontmoeten zodat we in korte tijd weten wat er speelt binnen het MKB. En het blijft niet bij willen weten. Zaterdag komen we vanuit de Drentse PvdA-afdelingen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. We geven terugkoppelingen aan de ondernemers die we bezocht hebben. En we zetten acties uit, dat kan zowel lokaal, provinciaal als landelijk zijn.

Stan van Eck

Stan van Eck

Woont in        Pesse Krijgt energie van    Het opdoen van nieuwe ervaringen. Klein of groot. Veraf of dichtbij. Sterk in          Luisteren, analyseren en verbinden. Motto  The times they are a-changing Werk  Uitgever/hoofdredacteur Vrije tijd        Wielrennen, voetbal, fotografie, reizen, klussen in huis/tuin. Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     Natuur om de hoek, voor mij is

Meer over Stan van Eck