Meerderheid raad Hoogeveen wil meer haast met agenda toegankelijkheid

Door Stan van Eck op 7 maart 2017

Een meerderheid van de gemeenteraad in Hoogeveen stelt kritische vragen aan het college over de voortgang van het opstellen van een Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid. Volgens PvdA, D66, Gemeentebelangen, VVD, SP en GroenLinks is het onlangs gepresenteerde plan van aanpak niet in overeenstemming met een eerder ingediende motie.

Vorig jaar is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in werking getreden in Nederland. Ondanks een beperking, of die nu fysiek, psychisch, verstandelijk of zintuigelijk is, moet iedereen volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. “Toegankelijkheid is de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering”, vertelt PvdA-raadslid Stan van Eck. In een motie heeft de raad in juni 2016 het Hoogeveense college onder meer opgeroepen knelpunten te inventariseren.

Concrete stappen

Zes van de acht Hoogeveense raadsfracties stellen nu kritische schriftelijke vragen aan het college over de voortgang. “We zijn al die tijd nog niet verder gekomen dan een plan van aanpak voor de Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid”, geeft Van Eck aan. De fracties willen weten welke concrete stappen zijn gezet en wanneer er een agenda ligt.

“De gemeente legt bovendien de bal teveel op het bordje van vertegenwoordigers van de doelgroep”, gaat Van Eck verder. “Voor de uitvoering wordt zwaar geleund op doelgroepen zelf.”

Alleen CDA en ChristenUnie behoren niet tot de indieners van de schriftelijke vragen.

Stan van Eck

Stan van Eck

Woont in        Pesse Krijgt energie van    Het opdoen van nieuwe ervaringen. Klein of groot. Veraf of dichtbij. Sterk in          Luisteren, analyseren en verbinden. Motto  The times they are a-changing Werk  Uitgever/hoofdredacteur Vrije tijd        Wielrennen, voetbal, fotografie, reizen, klussen in huis/tuin. Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     Natuur om de hoek, voor mij is

Meer over Stan van Eck