16 november 2013

Maak mensen medeverantwoordelijk voor de zorg

“Er zijn goede voorbeelden van het anders opzetten en inzetten van zorg. We moeten veel meer ons gezond verstand gebruiken, mensen medeverantwoordelijk maken”. Dat zei Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid voor de PvdA en woordvoerder langdurige zorg, AWBZ, PGB en Wmo. Otwin was de gast bij ons politiek café in Het Anker in Hollandscheveld.

Maatwerk

In een goed gevulde zaal ging Otwin in op de huidige situatie in de zorg, wat we moeten doen en hoe we dat kunnen doen. Otwin: “We kunnen niet op de huidige manier verder met de zorg. De kosten stijgen minder hard, maar ze blijven stijgen. Daar moeten we niet van wegkijken, we moeten het veranderen. Er is veel te verbeteren en daarmee te besparen. Dingen anders organiseren en minder bureaucratie kan veel opleveren. De zorg is van ons allemaal, dat is een deel van de oplossing. De maatregelen die nu genomen worden zijn decentraliseren, het sociale domein wordt de verantwoordelijkheid van gemeentes. Verzorging en verpleging blijft bij elkaar en gaat naar de zorgverzekeraars, de toegang tot de AWBZ wordt minder star en statisch en meer maatwerk, medisch en sociaal.”

Cultuur

“Veranderingen in het systeem vereisen ook cultuurveranderingen. We moeten allemaal meer dingen zelf gaan betalen (de mensen die dat kunnen), en we moeten af van het idee dat de overheid alle problemen moet en kan oplossen. Mensen moeten meer met elkaar in contact komen, en gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Met gezond verstand kom je vaak veel verder dan met regeltjes die gebaseerd zijn op een gemiddelde. Mensen zijn meer gebaat bij maatwerk: wat heb je nodig? Wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet te krijgen.”

Voorbeelden

“Er zijn goede voorbeelden van buurtzorg, zorg coöperaties, de inzet van techniek, die op veel grotere schaal in te zetten zijn. Zorgverzekeraars en gemeenten moeten de handen veel meer ineen slaan om gezamenlijk tot nieuwe concepten te komen. Er is heel veel mogelijk. Experimenteer, en maak mensen medeverantwoordelijk.”