13 december 2013

Leveste belooft gemeenteraad: Hoogeveen houdt volwaardige ziekenhuisvoorziening

De raad van bestuur van Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM) praatte de gemeenteraad dinsdag 3 december bij over de ontwikkelingen in en rond ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen.

Positieve insteek

Een volwaardige ziekenhuisvoorziening in Hoogeveen is en blijft de insteek, zo liet de raad van bestuur van het ziekenhuis weten. De beperkte terugloop in de financiën leidt niet tot gedwongen ontslagen of uitholling van de Hoogeveense voorziening, laat staan tot sluiting van het ziekenhuis. Er zijn wel verschuivingen van functies binnen de 3 ziekenhuizen van ZLM (in Emmen, Stadskanaal en Hoogeveen). Bethesda wil zich vooral richten op uitstekende eerstelijns zorg en op bepaalde specialismen waaronder behandeling van suikerziekte, orthopedie en alles wat met zwangerschap en verloskunde te maken heeft.

Volgens de raad van bestuur is Hoogeveen ook in de toekomst strategisch belangrijk voor ZLM. Daarom zet men in op versteviging van de rol van het ziekenhuis in de regio. Daarvoor is een stabiel, kwalitatief goed en financieel gezond ziekenhuis nodig. En die basis is er, aldus de raad van bestuur van het ziekenhuis.

Kritisch volgen

“Voor de toekomst is het van groot belang dat het ziekenhuis, de gemeente en de inwoners gezamenlijk optrekken om voor het gebied een goede zorgvoorziening te behouden en uit te breiden. Er is een goede afstemming nodig met de gemeente, huisartsen en andere zorginstellingen. Dat proces zullen wij kritisch volgen en daarbij nadrukkelijk de vinger aan de pols houden. Wij zullen ons door de raad van bestuur van ZLM, maar ook door anderen, laten blijven informeren over de ontwikkelingen in de regionale gezondheidszorg”, aldus de gemeenteraad van Hoogeveen. Speciale aandacht daarbij heeft de relatie met de huisartsen in de regio. Van oudsher een sterk punt van Bethesda, maar – gaf ook Janson van het ZLM-bestuur toe – nu een verbeterpunt.

De gemeenteraad is zich verder erg bewust van de grote rol die de zorgverzekeraars spelen in het voortbestaan van de ziekenhuizen van ZLM en roept Achmea, VGZ (Univé) en Menzis op zich maximaal in te spannen voor het behoud van deze belangrijke regionale voorzieningen.

Vertrouwen

Zowel het driehoofdige bestuur van ZLM als de gemeenteraadsleden spraken van ‘goede, opbouwende kritiek’ en deelden het vertrouwen dat Bethesda ook in de toekomst hét ziekenhuis voor de regio blijft.