Door Theo Jonker op 27 juni 2016

Lagere tarieven voor begraven

In de begrotingsvergadering aanstaande donderdag in de gemeenteraad van Hoogeveen, wordt in een motie gevraagd om de tarieven voor begraven te verlagen.

De motie wordt ingediend door een meerderheid van de raad: CDA, Gemeentebelangen, SP, PvdA, VVD en ChristenUnie. Het afgelopen jaar hebben de Hoogeveense politici veel klachten gekregen over begraven in Hoogeveen. Naast klachten over het onderhoudsniveau, wordt er vooral geklaagd over de tarieven; er is onduidelijkheid over de verplichtingen die zijn aangegaan. De partijen doen een voorstel om de situatie te verbeteren.

In de motie wordt voorgesteld om de tarieven voor begraven vanaf 1 januari 2017 te verlagen met minimaal 20%. Ook is het zeer gewenst om de informatie en voorlichting over de aankoop van een graf en het tarief van begraven te verbeteren. Het moet duidelijk zijn welke verplichtingen worden aangegaan en wat er gebeurt als het grafrecht verstreken is.

Rechthebbenden van graven die in 1995 voor twintig jaar zijn uitgegeven, zijn door de gemeente gevraagd of ze deze rechten willen verlengen. De tarieven zijn in vergelijking met 1995 hoger, omdat de tarieven nu veelal kostendekkend zijn. Dit kan voor mensen financiële problemen opleveren. Ook weten mensen soms niet dat de gemeente uitgaat van twee graven boven elkaar. Als mensen naast elkaar begraven willen worden, kan het gebeuren dat ze voor vier graven moeten betalen. De partijen vragen de gemeente met de motie om maatwerk te leveren voor inwoners die door de aankoop van een of meer graven in financiële problemen zijn gekomen.

Op veel plaatsen zijn vrijwilligers bereid om een bijdrage te leveren aan het onderhoud van begraafplaatsen. De gemeente kan hen faciliteren om het onderhoudsniveau van begraafplaatsen op een hoger niveau te brengen.

 

Theo Jonker

Theo Jonker

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Mooi warm weer en enthousiaste mensen. Het gevoel samen ergens helemaal voor te gaan en de schouders onder te zetten. Zo bereik je meer en krijg je extra energie. Sterk in          Financiën en onderwijs. Motto  Altijd oog hebben en houden voor mensen die het minder hebben en hiervoor opkomen.

Meer over Theo Jonker