27 november 2013

Kandidatenlijst en verkiezingsprogramma: Omdat het om mensen gaat

Tijdens een speciale ledenvergadering van de PvdA Hoogeveen zijn op dinsdagavond 26 november het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen op 19 maart 2014 vastgesteld. De PvdA gaat de verkiezingen tegemoet onder het motto ‘Omdat het om mensen gaat’. Dat is tevens de titel van het verkiezingsprogramma.

De PvdA-leden zijn zeer tevreden over inzet en  prestaties van Klaas Smid als wethouder. Smid is dan ook voor de komende verkiezingen lijsttrekker en eerste wethouderskandidaat. Na Smid staan achtereenvolgens Inge Oosting (Elim), Ida Gerda Emmens (Hoogeveen) en Wolter Dekker (Hoogeveen) als inmiddels vertrouwde gezichten op de plaatsen 2, 3 en 4. Deze drie kandidaten hebben zich in de afgelopen raadsperiode sterk ontwikkeld en verdienen deze plaatsen. De ledenvergadering is bijzonder content met de positie van twee vrouwen hoog op de lijst.

Op plaats 5 staat het eerste nieuwe gezicht, te weten Stan van Eck uit Pesse. Van Eck is zich al enige tijd aan het warm draaien voor het raadslidmaatschap.  Op plaats 6 staat Joop Weggemans uit Hoogeveen, ook een veelbelovend nieuwkomer, en op plaats 7 staat de ervaren Henk van de Weg (Hoogeveen). Op plaats 8 nog weer een nieuwkomer, te weten Christiaan Keur, eveneens uit Hoogeveen. De plaatsen 9 t/m 11 worden achtereenvolgens bezet door Alinda Donker, Frits Nijland en Roelof Oostindiën. De  Kandidatenlijst PvdA Hoogeveen 2014 telt in totaal 24 namen.

Het verkiezingsprogramma van de PvdA (Omdat het om Mensen gaat, verkiezingsprogramma PvdA Hoogeveen) voor de komende vier jaren gaat, zoals de titel al aangeeft, vooral over mens en samenleving. Er worden in het programma geen loze beloftes gedaan maar sterke ambities neergezet. De PvdA wil verder werken aan een sterke gemeente die de grote veranderingen op het gebied van zorg, welzijn en arbeid aan kan. Daarbij zijn sleutelbegrippen: solidariteit, respect, veilig en zorgzaam. De PvdA Hoogeveen streeft naar een samenleving waarin voor iedereen plaats is, waarin iedereen meetelt en waarin voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Zorg en ondersteuning moeten dichtbij mensen georganiseerd worden.

De PvdA bepleit een lokaal Plan van de Arbeid om samen met andere politieke partijen, werknemers, werkgevers en onderwijs de werkgelegenheid in Hoogeveen te verbeteren. Dit plan is gericht op uitbreiding, of op z’n minst behoud van werkgelegenheid en arbeidsplaatsen; op verbetering van afstemming tussen vraag en aanbod en het creëren van leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen.

Omdat de gemeente de komende jaren een steeds grotere rol gaat spelen op het terrein van zorg en participatie, pleit de PvdA ervoor dat bewoners, organisaties en instellingen die hierin actief zijn, intensief met elkaar en met de gemeente gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving.

De PvdA hoopt dat een goede verkiezingsuitslag deelname aan een nieuw college mogelijk maakt om verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor een sterk en sociaal Hoogeveen.