Door Ida Gerda Emmens op 24 maart 2015

Kadernota Handhaving aangepast na kritiek PvdA

Vaag en onvolledig. Ik was in de raadsvergadering van 5 februari duidelijk in onze kritiek op de kadernota Handhaving. Op 26 maart bespreekt de gemeenteraad de gewijzigde versie. Het college heeft goed naar onze kritiek geluisterd.

De PvdA Hoogeveen stond niet alleen in haar kritiek op de kadernota Handhaving. Raadsbreed werd 5 februari het ongenoegen gedeeld. Er sprak geen regie of ambitie uit. Het budget en de formatie-omvang werden bijvoorbeeld als uitgangspunt genoemd. Het vertrekpunt moet zijn wat nodig en gewenst is. Naar aanleiding van de kritiek vanuit de gemeenteraad besloot het college de geplande vaststelling van de kadernota uit te stellen en de nota aan te passen. Donderdag debatteert de gemeenteraad over de nieuwe versie. In de Kadernota Handhaving legt de gemeente de uitgangspunten vast voor de handhaving in onze leefomgeving, zoals de openbare ruimtes en het milieu, en veiligheid.

Andere visie

We zijn blij dat het college al onze aanbevelingen heeft overgenomen. De PvdA heeft soms een wat andere visie op handhaving dan het college, maar de nieuwe kadernota hééft tenminste een visie. Na de nieuwe debatronde donderdag in de gemeenteraad is het de bedoeling de nota tijdens raadsvergadering van 23 april vast te stellen.

Discussie over prioriteiten

In een kadernota Handhaving staan visie en uitgangspunten met betrekking tot handhaving verwoord. De nota is de basis voor het zogenaamde uitvoeringsprogramma en uiteindelijk de feitelijke handhaving in de praktijk. Na vaststelling van de kadernota volgt een risico-analyse en geeft het college aan waar zij prioriteiten aan toekent. We gaan graag de discussie met het collega aan over de prioriteiten.

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Samenwerken, resultaat, enthousiasme, activiteit, lekker weer Sterk in          Resultaatgericht, analyseren, kritisch luisteren, empatisch Motto  Loslaten is datgene vasthouden wat er werkelijk toe doet. Werk  Communicatie-adviseur bij Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. Vrije tijd        Theater, muziek, reizen, wandelen, vrienden, lezen (vooral kranten en nieuwssites). Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De sluis bij

Meer over Ida Gerda Emmens