Door Ida Gerda Emmens op 24 maart 2016

Jongerengemeenteraad van start in Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen gaat op voordracht van de ChristenUnie, het CDA en de PvdA van start met de Jongerengemeenteraad. De ingediende motie is mede ingediend door D66 en Gemeentebelangen en raadsbreed aangenomen.

De middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs staan positief tegenover dit initiatief. Per school zullen twee teams deelnemen aan de jongerengemeenteraad.

Het idee is ontstaan naar aanleiding van de Kindergemeenteraad, die op initiatief van Mark Tuit in 2013 en 2015 succesvol heeft plaatsgevonden en voor het najaar van 2016 al weer gepland staat. De raadsleden Hetty Pullen (CU), Klaas Kroezen (CDA) en ikzelf hebben de leerlingen van de basisscholen begeleid op weg naar de Kindergemeenteraad. Zo ontstond het idee om iets vergelijkbaars te organiseren voor de oudere jeugd.

Onder voorzitterschap van de burgemeester presenteren twee fracties per school hun realistische en uitvoerbare voorstel, waarbij raadsleden en docenten als coaches de jongeren begeleiden. In een vergadering van de jongerengemeenteraad wordt het beste voorstel gekozen. De beloning is 1000 euro, om het voorstel uit te kunnen voeren.

We vinden het belangrijk om jongeren te laten ervaren wat het belang is van lokale politiek en van de gemeenteraad. Op deze manier krijgen ze inzicht in het besluitvormingsproces van de gemeenteraad.

Het is de bedoeling om de jongerengemeenteraad jaarlijks in het voorjaar uit te voeren. De kindergemeenteraad is jaarlijks in het najaar.

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Samenwerken, resultaat, enthousiasme, activiteit, lekker weer Sterk in          Resultaatgericht, analyseren, kritisch luisteren, empatisch Motto  Loslaten is datgene vasthouden wat er werkelijk toe doet. Werk  Communicatie-adviseur bij Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. Vrije tijd        Theater, muziek, reizen, wandelen, vrienden, lezen (vooral kranten en nieuwssites). Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De sluis bij

Meer over Ida Gerda Emmens