Door Ida Gerda Emmens op 22 mei 2013

Jaarverslag 2012 en jaarplan 2013 Rekenkamercommissie

In de raadvergadering van 16 mei stonden beide documenten van de Rekenkamercommissie op de agenda. Er is een aantal onderzoeken gedaan, waarmee we als raad ons voordeel kunnen doen. Een daarvan is recent in deze zaal besproken, het onderzoek naar de kwaliteit van raadsvoorstellen. De raad gaat aan de slag met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie.

Cultuurbeleid

Voor 2013 staat er een aantal zaken op stapel. Het grootste onderzoek is dat naar het cultuurbeleid. Dat sluit prima aan bij de actuele discussie die we daarover voeren en gaan voeren. De PvdA gaat er van uit dat dit onderzoek in september van dit jaar klaar is, zodat we het kunnen betrekken bij het vast te stellen cultuurbeleid. De Rekenkamercommissie zegt dit toe.

Evaluatie

Het starten van een evaluatie van acht jaar rekenkamercommissie is wat de PvdA betreft een goed idee, waarbij het ons goed lijkt om te bekijken of en hoe de raad daar een rol in kan spelen. We vragen de commissie op de evaluatie af te ronden in deze raadsperiode, zodat de nieuwe raad er haar voordeel mee kan doen. Wat ons betreft hoort in de evaluatie ook thuis de samenstelling van de commissie, dus bijvoorbeeld of er wel of niet raadsleden van uitmaken. Op ons voorstel om het presidium of de griffie een concreet voorstel te laten doen, wordt actie ondernomen.

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Samenwerken, resultaat, enthousiasme, activiteit, lekker weer Sterk in          Resultaatgericht, analyseren, kritisch luisteren, empatisch Motto  Loslaten is datgene vasthouden wat er werkelijk toe doet. Werk  Communicatie-adviseur bij Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. Vrije tijd        Theater, muziek, reizen, wandelen, vrienden, lezen (vooral kranten en nieuwssites). Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De sluis bij

Meer over Ida Gerda Emmens