Door Inge Oosting op 28 april 2015

Jaarrekening 2014 in de raad besproken

Afgelopen week is in de gemeenteraad van Hoogeveen de jaarrekening 2014 behandeld. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over het door hen gevoerde beleid en de financiële vertaling daarvan. Hoogeveen lijkt financieel gezond met een positief resultaat van 2,7 miljoen euro. Maar een positief resultaat wil niet zeggen dat alle beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd.

De PvdA fractie heeft dan ook onder meer aandacht gevraagd voor het afboeken van 1,25 miljoen euro ondernemersbijdrage de Wieken, het achterblijven van de CO2 monitor en het vermoedelijk niet halen in 2015 van het vereiste afvalscheidingspercentage van 65% in Hoogeveen. We hebben scherp ingezet op het beleid van de schuldhulpverlening. Volgens de PvdA fractie is het niet voldoende duidelijk of Hoogeveen voldoet aan de verplichtingen die worden gesteld in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Aangezien de wethouder een volledig antwoord schuldig moest blijven, zal hier een vervolg aan worden gegeven.

Wat betreft de hervormingen in het cultureel domein is er een opdracht aanvaard door de C5. Met de C5 wordt de samenwerking tussen de Tamboer, Scala, Podium, Museum 5000 morgen en de bibliotheek bedoeld. De laatste weken is er veel te doen geweest over de sluiting van het museum. De PvdA fractie vindt het belangrijk dat het proces om te komen tot een hervorming in het culturele domein ook verloopt zoals in 2013 in de gemeenteraad is besloten. Die duidelijkheid is er wat ons betreft op dit moment niet meer. Op verzoek van de PvdA zal ook hier een vervolg aan worden gegeven.

Bijdrage jaarrekening 2014 PvdA Hoogeveen