Door Inge Oosting op 1 december 2014

Inzet PvdA voor Oranjebuurt Hoogeveen werpt vruchten af

De PvdA in Hoogeveen is blij met de ontwikkelingen in de renovatie van de Oranjebuurt. De plannen zijn er al jaren, nu kunnen ze eindelijk tot uitvoering komen.

Eerder dit jaar werd het opknappen van de Oranjebuurt door het college in de ijskast gezet. Dit was zeer tegen de zin van de PvdA fractie, mede omdat de gemeente hiermee de kans op extra provinciaal geld liet schieten. Een provinciale bijdrage had alleen kans van slagen als de gemeente er zelf ook geld voor beschikbaar stelde. Bovendien was de afspraak dat na de renovatie van alle woningen, enkele jaren geleden door Woonconcept, de gemeente vervolgens het groen, de straten en speelvoorzieningen zou opknappen.

De PvdA fractie in Hoogeveen had de Oranjebuurt al in 2008 op de gemeentelijke agenda geplaatst. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2014 in de gemeenteraad van juni dit jaar hebben we hier dan ook met succes op ingezet. De meerderheid van de gemeenteraad kon meegaan met het voorstel van de PvdA om de Oranjebuurt toch op te knappen.

Nadat er ook op provinciaal niveau door de PvdA aandacht voor is gevraagd, blijkt nu een half jaar later dat de inzet succesvol is geweest. De Oranjebuurt krijgt een provinciale bijdrage voor stedelijke vernieuwing. Dit is een mooi moment. De Oranjebuurt, met de eerste sociale woningbouw in Hoogeveen, viert in 2015 haar 100-jarig bestaan. Het opknappen van de Oranjebuurt biedt bovendien ook mogelijkheden in het kader van de werkgelegenheid. Daarnaast geeft het bewoners de kans om hun steentje bij te dragen aan de buurt, bijvoorbeeld met verschillende vormen van wijkbeheer. Na zoveel jaar doet dit resultaat recht aan de bewoners van de Oranjebuurt.