Door Inge Oosting op 4 juli 2014

Inzet PvdA beloond

De voorjaarsnota van 2014 heeft veel mensen van slag gebracht. De aankondiging dat een aantal vergevorderde projecten ‘on hold’ gingen, sloeg in als een donderslag bij heldere hemel. Bij de mensen die het aangaat, en ook bij de PvdA fractie.

De afgelopen weken hebben we met die mensen gesproken, en met elkaar gekeken wat we konden doen. We waren het er vlot over eens dat we met de voorjaarsnota onder deze voorwaarden niet akkoord konden en wilden gaan.  In ieder geval De Oranjebuurt, Het Hoekje in Hollandscheveld, de Dorpsstraat in Pesse en het onderwijsproject Eduwiek kunnen niet stop worden gezet.

In de raadsvergadering van 3 juli komen zes boze en teleurgestelde insprekers. Waar iedereen vooral teleurgesteld in is, is dat beloftes die heel kort geleden zijn gedaan, nu met voeten worden getreden. Volgens een aantal sprekers staat de geloofwaardigheid van de politiek op het spel, en dat zijn we met hen eens. Onze kritiek en onze zorgen maken we in onze bijdrage meer dan duidelijk, evenals de andere oppositiepartijen. We stellen allemaal voor de prioriteiten anders te leggen. Ook de coalitiepartijen voelen wel aan dat ze met deze voorjaarsnota geen vrienden maken; zij stellen eveneens een andere prioritering voor.

Het College voelt wel aan dat er beweging moet komen, en zegt toe dat de boven genoemde projecten opgenomen worden in de begroting in het najaar, en dat er mee verder wordt gegaan. Dat is een heel mooi resultaat, waar alle partijen zich in kunnen vinden. De raadsvergadering was wellicht wat minder spectaculair dan het zich liet aanzien, het resultaat is dat De Oranjebuurt, Het Hoekje, De Dorpstraat in Pesse en Eduwiek ontdooid worden!

Bijdrage voorjaarsnota 2014 PvdA Hoogeveen