Door Inge Oosting op 14 september 2015

Internationale ontmoeting PvdA en SPD

De PvdA in Hoogeveen en de SPD Landkreis Leer hebben elkaar al een aantal keren getroffen. Op vrijdag 18 september komen de Duitse sociaaldemocraten uit Leer op werkbezoek in Hoogeveen.

Centraal deze dag staan de mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van werkgelegenheid en het onderwijs in Drenthe en specifiek in Hoogeveen. De Hoogeveense PvdA fractie heeft dit werkbezoek georganiseerd omdat wij het belangrijk vinden dat er aandacht is voor de samenwerking met Duitsland en de mogelijkheden die dit biedt voor onder andere werkgelegenheid. Het gaat om het leggen van verbindingen, mogelijkheden verkennen en elkaar versterken.

Om 10.15 is de ontvangst van de Duitse afvaardiging in het gemeentehuis van Hoogeveen door de PvdA fractie. Ook leden van de PvdA Statenfractie, gedeputeerde Ard van der Tuuk en de gewestelijk voorzitter zijn van de partij. Na een welkomstwoord van de Hoogeveense fractievoorzitter zal burgemeester Karel Loohuis een presentatie geven over Hoogeveen. Vervolgens gaat gedeputeerde Ard van der Tuuk met de aanwezigen in gesprek over de Duitsland agenda en de verdere mogelijkheden en samenwerking op dat gebied.

De lunch zal worden verzorgd door leerlingen van RSG Wolfsbos, locatie Harm Smeenge, waarbij directeur Dries Koster iets zal vertellen over het openbaar voorgezet onderwijs in Hoogeveen, en de lessen aan kinderen van het AZC. Daarna gaat het gezelschap naar het Werkplein Hoogeveen. De medewerkers vertellen onder andere over het grensoverschrijdend op elkaar aan laten sluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Tot slot wordt een bezoek gebracht aan het AZC Hoogeveen, waarbij aandacht is voor de verschillen tussen de vluchtelingenopvang in Nederland en in Duitsland. Daarbij staat ook de Europese vluchtelingenproblematiek vanuit sociaal democratisch perspectief op de agenda.