Door Wolter Dekker op 17 februari 2014

Inspirerend congres

Afgelopen weekend was het PvdA-congres in Breda. Het is altijd leuk om bekenden te treffen maar vooral met elkaar een inhoudelijk goed gesprek te hebben over waar de PvdA voor staat. En met de inhoud zat het dit congres zeker goed.

De campagne komt eraan en ook in Breda wordt het spannend. De zaterdag was dan ook ingeruimd om met honderden mensen de wijken in te gaan met mooie rode dubbeldekkers  om het PvdA-verhaal te houden. Ook Diederik Samsom, Agnes Jongerius (Diederik en Agnes staan op de foto) en Paul Tang lieten zich niet onbetuigd en gingen mee de wijken in. Er werden goede gesprekken gevoerd en de algemene teneur was dat mensen best snappen dat de PvdA verantwoordelijkheid neemt maar dat resultaten, mede door de crisis, niet altijd direct merkbaar zijn. Natuurlijk waren er ook teleurgestelde mensen. Het is echter goed te merken dat ook bij de meesten van hen het vertrouwen in de PvdA niet weg is.

Enkele hoogtepunten:

De toespraak van de voorzitter van de Jonge Socialisten. Hoezo is D66 links, waarom vinden mensen dat, het zijn gewoon VVD-ers met een schuldgevoel.

De toespraak van Hans Spekman die nog eens aangaf waarom het lokaal ook vooral belangrijk is dat de PvdA weer een goede uitslag boekt.

Paul Tang aanvaardde zijn lijsttrekkerschap voor de Europese verkiezingen. Hij kreeg een staande ovatie en hield een vurig pleidooi voor gelijke kansen voor iedereen. De lijst voor de Europese verkiezingen werd ongewijzigd vastgesteld. Een groot succes voor de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie Job Cohen.

Lodewijk Asscher, de verbinder pur sang wees erop dat sommige partijen zeggen vooruit te willen. Ze willen echter alleen vooruitgang voor de happy few. Dat is niet de vooruitgang waar de PvdA voor staat. Wij willen werk voor iedereen en totale werkgelegenheid is niet iets van het verleden.

En als afsluiter natuurlijk Diederik die messcherp was en merkbaar een snaar raakte bij de congresgangers. Een sterke PvdA moet. Er komen veel taken naar de gemeenten toe en dit mogen we niet aan anderen overlaten!

Tussendoor werd het rapport van de commissie Melkert besproken en sprak het congres zich uit voor een Europese norm van werkloosheid van maximaal 5 %. Een belangrijke keuze.

Mooi voor het Noorden was dat Bouke Arends uit Emmen opnieuw in het partijbestuur gekozen werd. De enige noordeling versloeg zijn tegenkandidaat overtuigend. Natuurlijk steunde ik namens Hoogeveen zijn kandidatuur.

Ook  was er een leuk wandelgangenprogramma en was er volop tijd elkaar te ontmoeten.

Toen het congres na de Internationale weer afgelopen was, ging ik dan ook met een goed gevoel en een gesterkt sociaaldemocratisch hart naar huis. De PvdA heeft een prima verhaal. Wij gaan het ook in Hoogeveen de komende dagen, weken en maanden keer op keer vertellen.

(de volledige tekst van de congrestoespraken vindt u op www.pvda.nl , gewoon even lezen dus)

Wolter Dekker

Wolter Dekker

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Blije mensen en ook van hectische politieke dingen. Reuring in de tent! Sterk in          Zoeken naar consensus. Verder wel goed in het zien van het politieke spel. Motto  Wees jezelf en niet wie een ander wil dat je bent. Werk  Schaderegelaar bij een verzekeraar in Hoogeveen. Vrije tijd        Onze

Meer over Wolter Dekker