26 maart 2014

Inge Oosting fractievoorzitter

De fractie heeft uit haar midden Inge Oosting gekozen tot fractievoorzitter.

Inge begint aan haar tweede raadsperiode. Inge: “Er staat veel te gebeuren de komende jaren, er komt veel op gemeentes af. De PvdA fractie zal, zoals dat in Hoogeveen altijd het geval is geweest, een constructieve bijdrage blijven leveren aan het lokaal bestuur, met een bijzonder oog voor onze kwetsbare inwoners. Met bijzondere aandacht voor het wegwerken van achterstanden, zodat iedereen kan meedoen aan onze samenleving. Wij realiseren ons dat de decentralisaties een zware opgave met zich meebrengen, maar ook kansen bieden om op sociale wijze onze lokale samenleving in te richten.”

Ida Gerda Emmens, eveneens voor haar tweede periode in de gemeenteraad, is gekozen tot vicefractievoorzitter.