30 juni 2015

Hoogeveen roept Drentse Staten op te strijden voor behoud intercitystop Hoogeveen

Een intercitystop in Hoogeveen is niet alleen van belang voor Hoogeveen maar voor de hele regio Zuidwest Drenthe. Dat vinden de voltallige Hoogeveense gemeenteraad en het college van B&W. Hoogeveen roept daarom in een brief Provinciale Staten op om gezamenlijk in te zetten op onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheid voor een intercitystop in Hoogeveen. Daarnaast heeft de raad een commissie samengesteld waarin alle fracties gezamenlijk optrekken om de IC status voor Hoogeveen te realiseren. Onderzoeken en argumenten van NS en ProRail hebben de gemeente niet kunnen overtuigen van de noodzaak voor het schrappen van de intercitystatus en het verleggen van de spoorbogen bij Hoogeveen om zo Hoogeveen zo snel mogelijk voorbij te kunnen rijden. Deze verlegging kost circa € 20 miljoen en levert de reiziger slechts 74 seconden winst op op het traject Groningen – Zwolle.

Alsnog gedegen onderzoek nodig

Het bovenstaande was voor de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe vorig jaar aanleiding om te vragen om nader onderzoek. Dit om te bekijken of er de afgelopen jaren wellicht andere mogelijkheden of nieuwe ontwikkelingen zijn ontstaan die de verlegging van de spoorbogen bij Hoogeveen overbodig zouden kunnen maken.

Hieruit is inmiddels gebleken dat NS, ProRail en de noordelijke provincies geen mogelijkheden zien de IC stop te Hoogeveen in de toekomst mogelijk te maken, waarmee het besluit – naar de mening van onder meer NS en ProRail – nu definitief is. Wethouder Jan Steenbergen: ‘De Tweede Kamer heeft in de met algemene stemmen aangenomen motie Mastwijk/Van Gent bepaald dat alles in het werk moet worden gesteld om Hoogeveen als intercitystop te behouden. Vervolgens komt ProRail slechts met een opsomming van feiten die al jaren bekend zijn. Er is geen nieuw onderzoek gedaan. Daarom vragen wij nogmaals om een gedegen onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheid voor een intercitystop in Hoogeveen. We roepen de provincie op hierin samen met ons het belang van Drenthe voorop te stellen. Besluitvorming op basis van juiste, recente en volledige informatie is wel het minste dat we mogen verwachten. Het gaat immers om een besluit dat de komende decennia grote invloed heeft op de bereikbaarheid van grote delen van onze provincie met de rest van het land en de Randstad’

Regionaal opstappunt

Station Hoogeveen fungeert voor een groot deel van Drenthe als goed bereikbaar opstappunt voor een treinreis naar de randstad en andere delen van het land en vervult, zeker de laatste jaren, een belangrijke regionale functie, als gevolg van de herstructurering van de stationsomgeving. Het station heeft uitstekende voorzieningen in de vorm van een ruim P+R terrein, voldoende fietsenstallingen en is zeer goed bereikbaar. Als Hoogeveen intercitystation wordt, betekent het dat er vier treinen per uur stoppen; in de praktijk wordt dit ervaren als een ‘spoorboekjesvrije’ dienstregeling. De treinverbinding met Assen, Groningen en Zwolle kan hiermee een enorme impuls krijgen; oplopend tot een reizigersgroei van tientallen procenten.