Hoogeveen en De Tamboer: Poppodium

Door Inge Oosting op 12 juni 2017

De vraag is of we gaan we voor het behoud van de Tamboer, ja of nee. Al vanaf 2010 is er steeds iets aan de hand als het gaat om de bedrijfsvoering van theater de Tamboer. Jaren geleden greep de gemeente in omdat er sprake was van groot achterstallig onderhoud aan het gebouw en exploitatieproblemen. Ongeveer twee jaar geleden werd het bestuur van de Tamboer weer terug gegeven en werd de huidige Rvc geïnstalleerd. Het college was bij het weer op afstand zetten van de Tamboer op de hoogte van de slechte financiële positie zo blijkt uit de vraag die wij eerder dit jaar hierover hebben gesteld.

Het afgelopen half jaar zijn wij regelmatig door alle partijen over de huidige financiële positie geïnformeerd. Nu is het zeker zo belangrijk de blik op de toekomst te richten. Het gaat hierbij voor ons nu niet over de andere toekomstige ontwikkelingen van de Tamboer. zoals de beoogde fusie met het Podium, het komen tot één culturele organisatie, de C1, en de mogelijke investeringen, al dan niet in combinatie met de directe omgeving en andere partijen. Daar praten we op een later moment over.

Cultuur

De reacties van onze inwoners variëren van ‘volle bak opwaarderen’, tot er moet al weer geld bij de Tamboer’. Cultuur, in dit geval de Tamboer, wordt voor een groot deel betaald uit publieke middelen, gemeenschapsgeld. Daar krijgen de inwoners en de gemeente ook heel veel voor terug. Een theater in de breedste zin van het woord heeft naast de artistiek inhoudelijke waarde voor het publiek, economische waarde voor een gemeente ook een hele belangrijke sociaal maatschappelijke waarde. Door het nu opnieuw terugdraaien van het aantal professionele voorstellingen en in het bijzonder de meer complex artistieke voorstellingen, mogen we gerust zeggen dat er een culturele kaalslag dreigt plaats te vinden. Verheffing lijkt te worden ingeruild voor cultuurrelativisme.

Cultureel ondernemerschap

La Groupe, met expertise in de cultuursector, had een duidelijke opdracht die ze helder hebben vertaald in cijfers, aantallen en toelichtingen in het voorliggende bedrijfsplan. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat het aantal theaterstoelen enorm hoog is ten opzichte van andere theaters. Dat bepaalde voorstellingen niet kunnen worden geboekt omdat de technische uitvoerbaarheid niet haalbaar is, is volstrekt absurd, een culturele kaalslag.

Toekomst Tamboer

De algemene indruk is dat de begroting royaler had mogen worden opgesteld, het budget heeft niets over. Het is weer passen en meten….

Er mogen absoluut geen spannende dingen gebeuren, maar dat is wat wij nu juist wel willen! Een sluitende begroting en exploitatie mag Hoogeveen niet brengen naar een buurthuis 2.0 in plaats van een volwaardig theater met 90.000 bezoekers per jaar. We moeten er volop tegen aan. Wij willen een  theater van, voor en door Hoogeveen waar we trots op kunnen zijn en waarmee we ons opnieuw, zoals we heel lang hebben gedaan, kunnen onderscheiden in de regio.

Dat doen we niet door te passen en te meten, maar door hier voldoende op in te zetten en de uitdaging aan te gaan. Als we de wind nu tegen hebt, moeten we de andere kant opgaan, dan hebben we de wind mee.

Hoogeveen als poppodium

Om de concurrentie ook in de regio aan te gaan, is alleen vraaggerichter programmeren niet de oplossing. We moeten ook kijken wat er nog niet is, of wat de huidige tijd met een andere cultuurbeleving vraagt, en daar op inspelen. Wat ons betreft liggen er goede kansen op het gebied van popmuziek. De Tamboer en dus Hoogeveen zou vaart moeten maken om het podium van de Drentse popcultuur te worden. De locatie is goed, precies tussen Groningen en Zwolle. De basis, het andere Podium, hebben we al.

Cultureel ondernemerschap alleen zal ook de komende jaren niet voldoende zijn. Gedegen cultuurpolitiek in de gemeente geeft een spin off naar andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld stadsontwikkeling, city marketing, integratie en diversiteitsbeleid. Of zijn we soms vergeten dat de Tamboer de doorslag gaf voor de vestiging van Philips in Hoogeveen?

Het antwoord op de vraag aan het begin,  gaan we voor het behoud van de Tamboer van Hoogeveen, krijgt van ons een volmondige ja!