Door Hendrikus Loof op 4 juli 2014

Hogere politiek

Soms gebeurt er iets bijzonders in de gemeenteraad van Hoogeveen. Donderdag 3 juli was het zo bijzonder dat na afloop alle aanwezigen er tamelijk beduusd van waren en probeerden te begrijpen wat er was gebeurd. Aanleiding was de Voorjaarsnota van het kersverse College.

Deze nota geeft richting aan de voorbereidingen voor de begrotingsbehandeling in het najaar en de raad wordt gevraagd om aan te geven of de richting juist is, anders moet of dat er meer of minder moet. De Voorjaarsnota van dit College had de gemoederen flink in beroering gebracht. Van diverse onder handen en in voorbereiding zijnde projecten werd namelijk voorgesteld om die voorlopig even te parkeren. Ondanks verkiezingsretoriek en mooie woorden in het coalitieakkoord gingen onder andere de aanpak van de Oranjebuurt, het Hoekje in Hollandscheveld, de Dorpsstraat in Pesse en het scholenproject Eduwiek op de plank.

Iedereen te hoop

Al die projecten lieten van zich horen in de afgelopen weken, iedereen liep te hoop tegen deze wel heel onwaarschijnlijke draai van de collegeleden die als campagnevoerders heel andere zaken hadden lopen te verkondigen. Daarbij kwam nog eens dat de motivatie boterzacht was te noemen: “we gaan onzekere tijden tegemoet”.  Dat klopt maar dat wist iedereen voor 19 maart ook al. De oppositie wapende zich met moties en amendementen en toen begonnen op 3 juli de bijdragen van de verschillende fracties aan het debat. Het CDA beet het spits af en haalde meteen de kou uit de lucht door de meest in het oog springende projecten, zie hierboven, meer belang toe te kennen en hoger te prioriteren. Dat hadden ze samen met CU en Gemeentebelangen bedacht. Niet toevallig ook de regeringspartijen die hiermee hoopten de storm te luwen en de kritiek te verzachten. Al snel ontwaarde ik op twitter de term ‘fopspeen’ en dat was het natuurlijk ook. Een doekje voor het bloeden. Het zou betekenen dat alle munitie van de oppositie tevergeefs afgevuurd zou worden en de coalitie door middel van een eigen motie de gelederen gesloten zou houden. Kat-in-het-bakkie voor het College.

College beweegt

Het liep toch anders. Alle oppositiepartijen trokken fel van leer en het College zag zich gedwongen meer toe te zeggen dan hen eigenlijk lief was. Mede in de wetenschap dat de eigen achterban ook wilde dat het College zou gaan bewegen. De investeringen voor de Oranjebuurt, Pesse, Hollandscheveld en Eduwiek worden toch meegenomen in de komende begroting en de voorbereidingen kunnen worden voortgezet. Zoals verwacht werden de moties en amendementen aangekondigd en na een schorsing was het tijd om te stemmen. VVD’er Van der Haar nam vervolgens het woord en sprak het verbouwereerde College, en de omstanders, toe met de mededeling dat alle moties en amendementen van tafel waren, inclusief die van de coalitie. Fractievoorzitter Otten van het CDA voegde er gelijk aan toe blij te zijn met deze handreiking van de gehele oppositie. Einde, kous af.

Projecten veilig

Voor het eerst in jaren ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de Voorjaarsnota maar collectief was bereikt dat het College zich tot het uiterste inspant om de genoemde projecten veilig te stellen. Na afloop was het dus de vraag: wie had het debat nou gewonnen? Wie had nou z’n zin gekregen? Iedereen dus en vooral de bewoners die zich zo sterk maken voor bijvoorbeeld de Oranjebuurt en Hollandscheveld. Het College is nu iets verplicht aan de voltallige raad, niet alleen aan de eigen partijen. De actie van de oppositie zorgt er ook voor dat het College de kritiek uit de samenleving kan pareren, en dat zal zich vanzelf weer uitbetalen aan de oppositiepartijen. Gewoon slimme politiek en zo is het ook voor onze PvdA mogelijk om op een goede wijze invloed te hebben en te houden op de gemeentelijke koers.

Met genoegen heb ik naar mijn opvolger Inge en haar fractiegenoten geluisterd en gekeken. De vuurdoop was meteen een heftige maar het resultaat mocht er zijn.

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Overleg met enthousiaste partijgenoten, een goed debat in de gemeenteraad en ook van warm weer. Sterk in          Coachen, delegeren en (soms) analyseren. Motto  Eerlijk delen! Werk  Gebiedsontwikkelaar bij een woningstichting. Vrije tijd        Uitrusten, lezen, concerten bezoeken… Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De achtertuin.

Meer over Hendrikus Loof