21 februari 2014

Het Hoekje leeft!

Er werden geen cadeautjes uitgedeeld op het debat in Hollandscheveld, althans door de meeste partijen niet, dat er iets moet gebeuren met het Hoekje, daar was iedereen het over eens. Dat stemde Klaas Smid bijzonder blij: “Vier jaar geleden werd ik uitgejouwd om de plannen van de PvdA met Het Hoekje. Nu is een breed draagvlak, dat is een mooi resultaat”, aldus Klaas.

Onder leiding van Serge Vinkenvleugel gingen de lijsttrekkers van de verschillende partijen met elkaar in gesprek. Gespreksonderwerpen waren naast Het Hoekje onder andere het plan Schoonhoven en toerisme in bredere zin, en de zorg. Het plan voor en zorgcorporatie, ontstaan onder de inwoners van Hollandscheveld, kon op veel bijval rekenen. Klaas: “Het is een goed initiatief. Bewoners weten zelf prima wat ze willen en kunnen. Het vraagt een andere houding van iedereen, zeker ook van de gemeente en van professionals. Bewoners en bewonersgroepen moeten in vertrouwen de ruimte krijgen om dit verder te ontwikkelen. Dit zijn goede ontwikkelingen. Als we de mensen die het nodig hebben de goede zorg willen geven, moeten we het huidige stelsel aanpakken. Dit is een stap in die richting, een plan dat goede kans van slagen heeft met het enthousiasme waarmee het hier wordt opgepakt.”