Door Klaas Smid op 11 december 2013

In memoriam Hennie Buurmeijer

Met het heengaan van Hennie Buurmeijer verliezen wij een zeer gewaardeerd partijlid, die zich meer dan 40 jaar met veel toewijding heeft ingezet voor onze afdeling. Nooit op de voorgrond tredend, maar veel onontbeerlijk werk verrichtend voor de partij. Hennie is voorzitter en secretaris van de afdeling geweest en afgevaardigde naar gewest en congres. Zeer gedegen en goed geordend en uitermate loyaal.

Hennie heeft in al die jaren de pen gevoerd. Al het besprokene diende in zijn ogen goed vastgelegd te worden. Zijn grote nauwkeurigheid kwam goed van pas bij de indiening van de kandidatenlijsten bij raadsverkiezingen. Hennie was wars van nieuwlichterij en opportunisme. Hij stelde hoge prijs op het nakomen van afspraken en het naleven van de regels. Partijdemocratie stond bij hem hoog in het vaandel. Ontelbare uren heeft hij beschikbaar gesteld voor zijn PvdA, altijd met volle steun van zijn vrouw Jannie. Wij zijn hem heel veel dank verschuldigd en hebben groot respect voor zijn enorme bijdrage aan de afdeling Hoogeveen.

Klaas Smid

Klaas Smid

Klaas Smid is geboren en getogen in Hoogeveen. Hij is getrouwd met Evelien en zij hebben een dochter Inez  en een zoon Lars. Klaas groeide op in de Verzetsbuurt en bezocht de lagere school aan de Kerkstraat.  Klaas kreeg anders dan zijn ouders, die vanaf 12-jarige leeftijd financieel moesten bijdragen in het gezin, kans wel

Meer over Klaas Smid