Gratis ‘Verklaring van het gedrag’ voor vrijwilligers?

Door Stan van Eck op 20 januari 2017

Noem het noaberhulp, bewonerscorporaties of bewonersinitiatieven; vrijwilligerswerk is in onze gemeente gelukkig vaak een vanzelfsprekendheid. Vrijwilligers waren, zijn en blijven onmisbaar voor een goed functionerende samenleving.

Op 19 januari stond de ‘Visie vrijwilligerswerk’ op de agenda van de raad. In de visie wordt gesproken over de terugtrekkende overheid. Er zitten grenzen aan het terugtrekken en aan wat je van de inwoners mag verwachten. Vrijwilligerswerk is niet altijd vanzelfsprekend. Niet voor niets pleiten we als PvdA landelijk voor 100.000 nieuwe banen, onder meer ter ondersteuning van sport- en cultuurverenigingen. Ook willen we dat er meer geld gaat naar deze en andere verenigingen en naar wijkvoorzieningen.

VOG

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is gratis voor bepaalde vormen van vrijwilligerswerk (werken met minderjarigen of verstandelijk beperkten). Dit is een pilot die onlangs door staatssecretaris Dijkhoff is verlengd tot 1 januari 2020. Om het gratis verstrekken mogelijk te maken, zijn de kosten van de VOG voor alle andere doelgroepen vorig jaar verhoogd van € 30,05 naar € 41,35. Een pittige verhoging.

Actief beleid

Steeds meer gemeenten roepen de staatssecretaris op voor alle vrijwilligers VOG’s gratis te verstrekken. Ondertussen nemen die gemeenten de kosten voor hun rekening. Wij roepen het college op uit te zoeken wat daarvan de consequenties zouden zijn in onze gemeente. Om hoeveel VOG’s gaat het? Met andere woorden: over hoeveel geld praten we op jaarbasis? Het zou mooi zijn als we niet alleen een passief papieren document hebben waarop de visie is weggeschreven, maar ook echt een actief beleid voeren. Het gratis verstrekken van VOG’s zou wat ons betreft een mooie eerste stap zijn.

Motie

Op het volgende congres van de Verenging van Nederlandse gemeenten ondersteunt de gemeente Hoogeveen een motie om VOG’s gratis te verstrekken. Ook wordt in 2017 bijgehouden hoeveel VOG`s de gemeente verstrekt en wat daarvan de kosten zijn. Wordt vervolgd.

Stan van Eck

Stan van Eck

Woont in        Pesse Krijgt energie van    Het opdoen van nieuwe ervaringen. Klein of groot. Veraf of dichtbij. Sterk in          Luisteren, analyseren en verbinden. Motto  The times they are a-changing Werk  Uitgever/hoofdredacteur Vrije tijd        Wielrennen, voetbal, fotografie, reizen, klussen in huis/tuin. Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     Natuur om de hoek, voor mij is

Meer over Stan van Eck