In gesprek over ziekenhuiszorg Bethesda

19 januari 2017

Al geruime tijd is er onrust over ziekenhuis Bethesda. Sinds de vorming van Treant, met de ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal, zijn we in er Hoogeveen niet gerust op. Een eind vorig jaar uitgelekte interne notitie over locatieprofilering en concentratie van zorg heeft de onrust versterkt.

De PvdA heeft hier destijds namens de hele gemeenteraad vragen over gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het resultaat was een gesprek tussen de fractievoorzitters en de Raad van Bestuur van Treant, eind december. Daarin is onder andere meegegeven dat de gemeenteraad en het College een volwaardig ziekenhuis in Hoogeveen willen, met een Intensive Care en 24 uur per dag, 7 dagen in de week Spoedeisende hulp. Ook is Treant met grote nadruk gevraagd om opener te zijn over de plannen en mogelijkheden, en daarover te communiceren met de inwoners van Hoogeveen.

Volwaardig ziekenhuis

De gemeenteraad en het College treden gezamenlijk op en hebben hetzelfde doel: een volwaardig ziekenhuis in Hoogeveen. Wij maken ons hier, net als veel inwoners van Hoogeveen, grote zorgen over. Medisch gezien kan het logisch of noodzakelijk zijn om specialistische zorg te concentreren. In de praktijk betekent dit dat mensen voor diverse behandelingen en onderzoeken naar Emmen of naar Stadskanaal moeten reizen. Fysiek en vaak ook financieel een hele belasting, zeker voor oudere mensen. Een zorgwekkende ontwikkeling.

In gesprek

De PvdA is, net als de overige partijen in de gemeenteraad, voorstander van een openbaar gesprek over de ziekenhuiszorg in Hoogeveen. Daarom waren we mede-aanvrager van een debat in de gemeenteraadsvergadering. In overleg met de fracties en het College is besloten dat er een openbare bijeenkomst wordt georganiseerd, waar iedereen welkom is en zijn of haar zegje kan doen. Daar kunnen we in gesprek over de zorgen die er zijn en over de mogelijkheden en de onmogelijkheden, van Treant en van de inwoners van Hoogeveen.