Door op 25 juni 2013

Geslaagd werkbezoek PvdA-Hoogeveen bij Nomadis

De PvdA- fractie heeft in het kader van haar sociale tour een werkbezoek gebracht aan Nomadis. Nomadis is ooit begonnen met de productie van mobiele schaftwagens. Inmiddels maakt het bedrijf mobiele accommodaties voor de meest uiteenlopende branches. Met het bedrijf Dalery, gespecialiseerd in het fabriceren van polyester opbouwen van paardentrailers, is samenwerking gevonden.

IMG_1155

De PvdA- fractie is zeer geïnteresseerd in het concept van Nomadis om als regulier bedrijf ook plaats te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. De begeleiding door een jobcoach van Alescon van zowel de werknemer als de leidinggevende is van essentieel belang. Goede begeleiding van de werknemers en van de werkgever is van belang om een goede werkplek voor mensen met een arbeidshandicap te realiseren. Gezamenlijk met de reguliere werknemers wordt met veel toewijding en inzet gewerkt aan een mooi eindresultaat.De hoogwaardige asbestsaneringswagen is daarvan een mooi voorbeeld.

Ook de rol van de directie is belangrijk in het kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. De directie van Nomadis toont enthousiasme voor de aanpak om mensen met een arbeidshandicap een goede plek te bieden. De PvdA- fractie verwerkt deze ervaring in de voorbereiding op de invoering van de Participatiewet vanaf 2015. De fractie wil volop inzetten op een beleid dat ook mensen met een arbeidsbeperking een goede plek geeft in de samenleving. Mee kunnen doen is het motto.