30 januari 2014

Gemeenteraad Hoogeveen spreekt met actiecomité en huisartsen over ziekenhuis Bethesda

27 januari 2014 – De gemeenteraad van Hoogeveen heeft zich laten informeren door het Actiecomité voor Behoud van Bethesda en een afvaardiging van Hoogeveense huisartsen.  Volgens de raad was het een goed en open gesprek, dat het vertrouwen in de kwaliteit van de eerste- en tweedelijnszorg in Hoogeveen verder heeft versterkt. “Maar wat ook belangrijke bespreekpunten voor een vervolggesprek met de zorgverzekeraars en het bestuur van ziekenhuis Bethesda heeft opgeleverd”, aldus de raadsleden.

Spoedeisende hulp

Het gesprek is er één in de reeks gesprekken die de gemeenteraad voert met de belangrijke spelers als het om de ziekenhuiszorg gaat: de Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM), zorgverzekeraar Achmea en nu dus het Actiecomité en de huisartsen. Hun boodschap is glashelder: “Hoogeveen, let op uw zaak, want 24/7 spoedeisende hulp in de regio is van levensbelang.”Met name de spoedeisende hulp buiten kantoortijden en de intensive-care-afdeling zijn onmisbaar voor het Spoed-Zorgplein van Bethesda, waarin de huisartsenpost samenwerkt met het ziekenhuis. Hoogeveen was daarmee destijds hét voorbeeld in Nederland.

Momenteel wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van dat systeem, waarbij huisartsen (eerste lijn) en ziekenhuis (tweede lijn) nog beter samenwerken – en zo uitstekende zorg kunnen bieden op een heel efficiënte manier – en dus tegen lage kosten, betogen de (oud-) artsen.

Wantrouwen

Dat er op bepaalde punten wantrouwen heerst ten opzichte van het ZLM-bestuur, steekt het actiecomité niet onder stoelen of banken. Maar de samenwerking van huisartsen met Bethesda is nog steeds erg goed, laten de (oud-)artsen aan de raadsleden weten. De huisartsenorganisaties in Hoogeveen en de regio zijn krachtige partners van het ziekenhuis, bijvoorbeeld in projecten rond dementie en wijkzorg.

Ook de kwaliteit van zorg in Bethesda is prima. Raadsleden, actiecomité en de huisartsen delen echter de ongerustheid over het vertrek van bepaalde specialismen naar Emmen, waarvoor tot nu toe maar weinig terugkomt. Toezeggingen daarover door de raad van bestuur van ZLM worden uit eerdere notulen opgediept en besproken. De gemeenteraadsleden nemen deze mee naar de volgende gespreksronde met Achmea en het ziekenhuisbestuur.

Afspraken

“Wij willen gewoon dat men zich aan die afspraken houdt”, aldus de raad. “Bovendien”, voegen comité en huisartsen daar aan toe, “is het nog efficiënt ook, want het nieuwe spoedzorg-concept biedt door optimale samenwerking uitstekende zorg voor weinig geld.” Dan moeten wel de spoedeisende hulp en de intensive care in Hoogeveen blijven. Zeker gezien de afslanking van het ziekenhuis in Meppel is dat geen overbodige luxe in onze regio, vinden raad, huisartsen en actie comité.

Met deze ‘missie’ gaat de raad binnenkort weer praten met verzekeraar en ziekenhuisbestuur.

Bron: gemeente Hoogeveen