Door Wolter Dekker op 5 oktober 2014

Kinderen moeten gezond en veilig op kunnen groeien

Vanaf 1 januari 2015 hebben we te maken met de Jeugdwet. Dit betekent kort gezegd dat gemeenten verantwoordelijk  worden voor alle Jeugdhulp.  Dit wordt een hele klus. In de Raadsvergadering van 2 oktober hebben we hierover gesproken.

Als PvdA hebben we (onder andere ) het volgende ingebracht:

  • Van mensen wordt verwacht dat ze straks eerst kijken of er in hun omgeving of familie iemand is die hen kan helpen: het `eigen kracht principe . Wij vragen ons af of dit ook botst met preventie. Dit zou dan later hogere kosten betekenen.
  • Jongeren tot 18 die onder Wmo vielen, komen nu onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Medewerkers van Bureau Jeugdzorg gaan de intake doen. Dit was eerst niet duidelijk.
  • Huisartsen mogen blijven doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. De PvdA dringt aan op goed overleg en waar het kan duidelijke afspraken.
  • Als fundament van de jeugdzorg wordt een methode gehanteerd die ‘Positief Opgroeien Drenthe’ heet. Wij horen goede dingen hierover maar zijn benieuwd of er recente onderzoeken zijn die dit ondersteunen. Populariteit van methodes heeft nogal eens de neiging niet constant te blijven.
  • De regels over hoe om te gaan met bescherming van persoonlijke gegevens (het privacy-protocol) moeten op tijd klaar zijn.
  • Niet iedereen is hetero. Wij hebben gevraagd bij beleid hiermee rekening te houden. Volop aandacht hiervoor!
  • Er zal heus eens wat mis gaan. Spring daar als gemeenteraad dan niet direct bovenop maar gun de betrokkenen de kans en de tijd hier samen uit te komen.

In het vernieuwde jeugdstelsel verandert nogal wat , maar de PvdA wil dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien en kunnen meedoen.

Als PvdA-fractie zullen we ook de komende tijd de ontwikkelingen blijven volgen. We hebben er echter vertrouwen in dat met deze beleidsnotitie de goede richting is ingezet.

Wolter Dekker

Wolter Dekker

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Blije mensen en ook van hectische politieke dingen. Reuring in de tent! Sterk in          Zoeken naar consensus. Verder wel goed in het zien van het politieke spel. Motto  Wees jezelf en niet wie een ander wil dat je bent. Werk  Schaderegelaar bij een verzekeraar in Hoogeveen. Vrije tijd        Onze

Meer over Wolter Dekker