10 december 2013

Gemeente neemt kijkje achter de schermen bij Promens Care

De overheveling van taken van het rijk naar gemeenten komt in rap tempo dichterbij. Op het gebied van begeleiding, jeugdzorg en participatie komt er veel op gemeenten af. Ze zijn dan ook druk bezig met de voorbereidingen.

De gemeente Hoogeveen krijgt vanaf 2015 de regie over veel ondersteuning van een groot deel van de mensen die Promens Care ondersteunt. Voor de gemeente is deze ondersteuning nieuw, omdat de ondersteuning van mensen met een beperking nu nog vanuit de landelijke AWBZ wordt geregeld. College, beleidsambtenaren, de gemeenteraad; vanuit diverse geledingen binnen de gemeente Hoogeveen wordt er nu al volop nagedacht over, en geëxperimenteerd met het vormgeven van deze ondersteuning.

Tijd om kennis te maken, dacht Promens Care. Ze stelde daarom de hele maand november letterlijk haar deuren open voor de gemeente. In heel Drenthe maakten bijna 100 gemeenteraadsleden, beleidsambtenaren, wethouders en Wmo adviesraadsleden van de uitnodiging gebruik en liepen als stagiaire een dagdeel mee op een zelfgekozen locatie.

Ida Gerda Emmens, gemeenteraadslid voor de PvdA, liep een middag mee op de Zuidwester, een dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de Verzetsbuurt. “Wat mij het meest duidelijk is geworden is het belang van dagelijkse werkzaamheden. Iedereen moet de gelegenheid en de mogelijkheid hebben tot een zinvolle dagbesteding.”