Door Wolter Dekker op 22 oktober 2014

Geld voor chronisch zieken en gehandicapten in plaats van passantenhaven voor ‘happy few’

Mensen die hoge zorgkosten hebben en chronisch ziek of gehandicapt zijn, konden in het verleden een beroep doen op een landelijke regeling. Deze is nu door het Rijk afgeschaft. De gemeente heeft hiervoor eenmalig 200.000 euro (voor 2014) van het Rijk ontvangen.

Het College wil vasthouden aan dit bedrag, hoewel niet voldoende bekend is om hoeveel mensen het gaat. Daarnaast is nog totaal onduidelijk wat de hoogte van het bedrag is dat per aanvraag zal worden uitgekeerd.

Aanstaande donderdag staat in de gemeenteraad het voorstel ‘Compensatie wegvallen CER vergoeding’ op de agenda. Dit voorstel regelt de compensatie van het verdwijnen van de landelijke eigen risico regeling. Raadslid Wolter Dekker vindt het onbegrijpelijk dat dit College van CDA, Gemeentebelangen en de Christen Unie, dat zegt een sociaal beleid te willen voeren, alleen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget als uitgangspunt opvoert. Een duidelijke keuze van dit College, waar de PvdA zich niet bij aan wil sluiten.

Dekker: “De PvdA fractie kan hier niet mee instemmen zolang niet duidelijk is wat dit voor mensen betekent. Iedere euro telt voor deze groep, waarvan velen het toch al niet breed hebben.”

In de begroting voor 2015, die op 6 november in de raad besproken wordt, wil het College 110.000 euro beschikbaar stellen voor de aanleg van een passantenhaven. Voor de PvdA in Hoogeveen ligt de prioriteit zeker niet bij een speeltje voor de ‘happy few’. Dekker: “Dit geld kan beter worden ingezet voor een tegemoetkoming in de kosten van chronisch zieken en gehandicapten.”

Wolter Dekker

Wolter Dekker

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Blije mensen en ook van hectische politieke dingen. Reuring in de tent! Sterk in          Zoeken naar consensus. Verder wel goed in het zien van het politieke spel. Motto  Wees jezelf en niet wie een ander wil dat je bent. Werk  Schaderegelaar bij een verzekeraar in Hoogeveen. Vrije tijd        Onze

Meer over Wolter Dekker