‘Een gezonde discussie over Bethesda’

16 februari 2017

In theater De Tamboer zijn maandag onder anderen inwoners, het ziekenhuisbestuur Treant, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, huisartsen en de gemeenteraad met elkaar in gesprek gegaan over volwaardige ziekenhuiszorg in de regio Hoogeveen. De opkomst was enorm. De theaterzaal van De Tamboer was tot de nok toe gevuld. Wij waren als raadsleden zeer onder de indruk van de betrokkenheid en emoties van de inwoners. Voor ons werd hiermee nog eens bevestigd dat de inwoners van de gemeente zich grote zorgen maken over de toekomst van ziekenhuis Bethesda.

Het betoog van de Treant Zorggroep was begrijpelijk, maar niet in alle opzichten verhelderend. Er blijven vragen over. We hebben gemerkt dat met de bijdrage van Treant aan de discussie het vertrouwen bij de inwoners en de huisartsen niet is teruggekeerd. Het is goed dat Treant heeft toegezegd het gesprek aan te gaan met inwoners en andere betrokken partijen. Ook wij zullen dit doen. Verder zullen we als raad dit proces nauwgezet volgen.

Raadsdebat 20 maart

Er was mogelijkheid tot het stellen van vragen en in discussie te gaan met de sprekers op het podium, waaronder Treant en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Veel vragen uit de zaal zijn beantwoord, maar vele ook niet. We zullen ervoor zorgen dat alle vragen, die bij ons zijn binnengekomen, worden beantwoord. Ook zijn vragen gesteld aan de politiek. Die zijn niet in de zaal beantwoord. Partijen zullen daar antwoorden op geven in de raadsvergadering op maandag 20 maart, die geheel gewijd zal zijn aan een debat over de ziekenhuiszorg in en rond Hoogeveen. In dat debat bespreken we wat we maandag hebben gehoord en wat ons verder te doen staat. Maar uitgangspunt blijft ons standpunt: behoud van volwaardige zorg. U bent van harte welkom op 20 maart.

Wij hebben de bijeenkomst in De Tamboer ondanks soms hoog oplopende emoties als positief ervaren. Ook hebben we gemerkt dat deze bijeenkomst duidelijk in een behoefte heeft voorzien. Maar ook is er nog veel onduidelijkheid en onbegrip overgebleven.

E-mailadres

Op het e-mailadres bethesda@dewoldenhoogeveen.nl kunt u nog steeds uw vragen over de ziekenhuiszorg kwijt. Wij zorgen ervoor dat deze beantwoord en gepubliceerd worden.