College visieloos over onderwijs in Hoogeveen

13 juni 2017

De Hoogeveense oppositiepartijen PvdA, D66, VVD en GroenLinks zijn furieus over hoe dit College omgaat met onderwijs en de huisvesting van scholen in Hoogeveen. ‘Een volledig gebrek aan visie en ambitie van het college’, stelt PvdA fractievoorzitter Inge Oosting.

Afgelopen week werd bekend dat de Goudvink en de Krullevaar in de wijk Wolfsbos eindelijk een nieuwe school kunnen gaan bouwen. Volgens het College komt er een ‘kindcentrum’ in Wolfsbos. Dit concept is echter vorig jaar door de collegepartijen (CDA, CU, Gemeentebelangen) en de SP om zeep geholpen. Twee scholen en een peuterzaal onder één dak, waar hier sprake van is, komt dichterbij een brede school dan bij een kindcentrum.

Onvoldoende budget

Natuurlijk zijn de scholen blij dat er eindelijk kan worden gebouwd. Een heikel punt, waar nog steeds geen duidelijkheid over is, is het beschikbare budget. In januari hebben de oppositiepartijen hier al vragen over gesteld. Het bedrag dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld, is gebaseerd op verouderde bouwkundige normeringen. Uit het onderzoek verricht door Hevo, in opdracht van de scholen en in samenspraak met de gemeente, blijkt dat met het beschikbare budget geen school kan worden gebouwd. ‘Voor goed onderwijs is het belangrijk om hiervoor onderwijsnormen te hanteren’, geeft Peter Scheffers (D66) aan. Volgens Ben Buskes van Groen Links moet er ook voldoende aandacht zijn voor het leefklimaat in nieuwe schoolgebouwen. Het rapport maakt helder dat met het beschikbare budget geen school kan worden gebouwd zoals dat vanuit het onderwijs wenselijk is. PvdA, D66, VVD en GL willen nog steeds dat hiervoor extra budget beschikbaar wordt gesteld door de gemeente.

Geen visie op onderwijs

Garant staan voor goed onderwijs als gemeente betekent ook bijdragen aan en faciliteren van een toekomstvisie. Het is niet alleen een financieel optelsommetje van een aantal bouwkundige normeringen. Zonder een inhoudelijke visie op onderwijs kun je al helemaal geen visie op onderwijshuisvesting hebben. Ook hieraan weet het college geen vorm en inhoud te geven, dit traject loopt al zeven jaar. Onlangs antwoordde de wethouder op vragen hierover van de PvdA dat de gemeente geen eigen visie heeft. Deze stond al wel in de steigers, maar nu de scholen waren gekomen met een visie wil het college eerst eens kijken of deze aansluit bij de gemeentelijke visie – die er dus niet is – en anders maakt de gemeente er alsnog zelf een.

Verschil christelijk en openbaar

De oppositiepartijen constateren ook dat er in Hoogeveen onderscheid wordt gemaakt tussen de christelijke en openbare scholen. Al eerder werd het openbaar onderwijs op achterstand gezet in dit slepende dossier. De gemeente is nu alleen in gesprek met het christelijke primair en voortgezet onderwijs over de onderwijshuisvesting in Hoogeveen, zo blijkt uit de beantwoording van wethouder Steenbergen in april. Het openbaar onderwijs mag later aansluiten, laat hij weten. ‘Een uiterst kwalijke zaak’, aldus Oosting. ‘We mogen van het college verwachten hierin onpartijdig en transparant te handelen. Het is een taak van het college om hierin de verbindende factor te zijn.’ Wethouder Vos, die onderwijs in portefeuille heeft, had zich juist hier hard voor moeten maken. Maar hij houdt al jaren de mond dicht als het gaat om onderwijs en laat wethouder Steenbergen hierover het woord voeren. Als binnen het college hierin geen verbinding kan worden gelegd, dan is het logisch dat dit de onderwijspartijen in Hoogeveen ook niet lukt. Aan het college de taak de feiten helder te maken en aan te geven hoe het zit. De boel moet voor elkaar zijn in Hoogeveen, met een heldere visie voor de toekomst.

Tot slot geven de oppositiepartijen aan hoe krom het is dat Hoogeveen zichzelf als voorbeeld voor Nederland wil stellen als meest kindvriendelijke stad van Nederland. ‘Hoe verhoudt zich dit?’ vraagt Mark Strolenberg (VVD) zich af. ‘Op deze manier gaat dat niet lukken. Waar de kansen zijn, laten we ze liggen.’