Budgetten sociaal domein, kunstgrasvelden dorpen en scholenhuisvesting

Door Inge Oosting op 21 oktober 2017

In de raadsvergadering van 19 oktober werd voor de tweede keer alleen de financiele begrotingswijziging behandeld, in lijn met de nieuwe begrotingsstructuur. Dat betekent dus dat het over geld gaat, en niet over de inhoud. Dat een groot een risico zijn.

Wij hebben in onze bijdragen drie onderwerpen uitgelicht: budgetten sociaal domein, kunstgrasvelden voor de dorpen en  scholenhuisvesting.

Budgetten sociaal domein

In eerdere begrotingsbehandelingen hebben we uitdrukkelijk onze zorgen geuit over de budgetten in het sociaal domein. We zijn nu twee jaar na de overheveling van taken naar gemeenten En er moet dus zo langzamerhand meer duidelijkheid en inzicht zijn wat betreft de budgetten in het sociaal domein. Overschotten in het sociaal domein worden wat ons betreft niet meer afgestort in de algemeen reserve, maar aangewend om binnen het sociaal domein ruimte te creëren om met geld te kunnen schuiven. Afgelopen jaren waren er overschotten in de WMO, nu is er opnieuw geld tekort bij Jeugdzorg.

Kunstgrasvelden

Dat het complete investeringsplan voor de kunstgrasvelden voor Elim, Hollandscheveld en Pesse nog niet voorligt, begrijpen we wel. We willen zeker de verenigingen voldoende ruimte en tijd geven om dit goed neer te kunnen zetten. Wat we niet begrijpen is dat er in deze begrotingswijziging geen reservering is opgenomen, want dat was wel de afspraak. Deze wordt nu doorgeschoven naar de volgende begroting en lijkt hiermee weer terug gelegd te worden bij de raad.

Huisvesting scholen

De strijd voor goede huisvesting van scholen in Hoogeveen is voor ons nog niet gestreden. Hoewel de strijd tussen gemeente en scholen ook nog niet gestreden is, ligt er geen begrotingswijziging voor van de nieuwbouw in Wolfsbos. Ook hier in onze vraag: gaat het allemaal lukken voor het beschikbaar gestelde budget of komt de wethouder op een later moment voor extra geld terug naar de raad?

We hebben ingestemd met de eerste begrotingswijziging.