Door op 7 mei 2013

Boeiende 1 mei bijeenkomst in Wijster

Op 1 mei bezochten enkele tientallen mensen de 1 mei bijeenkomst van het gewest Drenthe in dorpshuis De Weidehoek in Wijster. Sprekers waren Rudy Rabbinge en Agnes Wolbert.

Het is elke keer weer interessant en een genoegen om naar de heer Rudy Rabbinge te mogen luisteren. Over veel onderwerpen weet hij veel. Hij verstaat de kunst om die kennis goed te doseren en te doceren. Hij woont op het platteland buiten Zuidwolde op een boerderij waar zijn familie al eeuwenlang woont. Zie Wikipedia voor veel informatie over Rabbinge.

Vanavond spreekt hij over drie thema’s: abstract, mondiaal en internationaal.

a. Abstract

Solidariteit heeft tegenwoordig een andere invulling. De verzorgingsstaat is opgezet tegen willekeur. Het gaat nu om collectiviteit en effectiviteit. Aandacht voor een sociaal weefsel is belangrijk.

b. Mondiaal

Er zijn steeds meer democratische landen.In 1980 waren 167 landen lid van de Verenigde naties, waarvan 69 democratisch. In 2011 waren 195 landen lid van de VN waarvan 115 democratisch. Ook met de economische ontwikkeling van landen gaat het goed. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er geen grote oorlogen geweest. Stabiliteit, vrijheid en democratie zijn toegenomen. Duurzame ontwikkeling is geaccepteerd. Het gaat goed met:

voedsel, energie, water, hulpbronnen en biodiversiteit. De afgelopen jaren groeide de bevolking 7 keer, de voedselproductie groeide 20 keer. Toch lijden 100 miljoen mensen honger. In Afrika wordt maar 20% benut van de voedsel productie capaciteit.

c. Internationaal

Jaren geleden schreef minister Jan Pronk een beleidsnota met de titel ‘Wereld van verschil, Wereld in geschil’. Nu blijkt dat er in de nieuwe mega-steden geen honger is, wel op het platteland. Dit is bewust beleid van regeringen. Veel landbouwgrond wordt uitgeput, dit is on-duurzaamheid. Vrouwen in Afrika hebben geen eigendomsrecht op grond, hun stam wel. Daardoor kunnen zij niet naar de bank voor een lening om te investeren. Landen zullen zelf in hun landbouw moeten investeren. De beleidsnota van PvdA-minister Ploumen heeft als titel ‘Wat de wereld verdient’. Haar uitgangspunt is: hulp waar nodig, handel waar het kan. Rabbinge is het met haar beleid niet eens. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking is kleiner dan vroeger, 3,5 miljard euro. Volgens Rabbinge is met dit bedrag veel mogelijk.iet met het beleid van Ploumen, dat noemt hij haastig, vervliegend, verdampend.

Het gaat goed. In 1960 betaalden we 11 cent voor een ei, nu 16 cent. Toen ging 40% van ons inkomen naar voeding, nu 4,5%. Na de inleiding was er ruimte voor vragen, antwoorden en discussie.

Agnes Wolbert

Onze vertegenwoordiger in de Tweede Kamer vroeg aandacht voor de resultaten van een project opgezet door de Wiardi Beckmanstichting. Boeken met 50 interviews met gewone mensen zijn het resultaat. Deel 1 heeft de mooie sub-titel ‘De verzwegen politiek van het dagelijks leven.’ Volgens Agnes, goed op dreef, vol overtuiging en vuur, worden er in deze regeerperiode belangrijke stappen gezet. Het Sociaal Akkoord is zo’n stap. Zij is trots op dit Kabinet en de Ministers. Volgens Agnes zijn wij de afgelopen jaren verwend: bijvoorbeeld met de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Daarin werd volgens haar te veel geregeld. Zij wijst er op dat er in de Sociale Werkplaatsen 70.000 plaatsen komen te vervallen. Volgens de regering vangen bedrijven deze mensen op met een goede arbeidsplaats. De opstelling en inzet van Agnes zorgde voor felle reacties uit de zaal.