Door Mark Tuit op 5 februari 2014

Biomassacentrale Hoogeveen

Voorzitter,

Vanavond praten we over het niet doorgaan van de biomassacentrale in Hoogeveen. Maar eigenlijk hebben we het ook over een forse vertraging van onze Duurzaamheidsambities. In een tijd dat Noord- Nederland zich in Energy Valley- verband positioneert om de Klimaatdoelstellingen van Nederland te gaan behalen komt de trein in Hoogeveen tot stilstand. De PvdA vindt dat ronduit teleurstellend.

Voorzitter, op papier staan onze doelstellingen prachtig geformuleerd. Maar het komt nu aan op daden. Het doet me denken aan een spreuk van Indira Gandhi: ‘Onderneem actie. Knip het grote plan in kleine stukjes en zet de eerste stap: NU  ‘

Dat als paraplu, waaronder de Biomassacentrale natuurlijk valt. De PvdA heeft m.b.t. die BIomassacentrale de volgende vragen aan de wethouder: 1. In het raadsstuk valt ons als PvdA de volgende zinsnede op; ‘ Achteraf gezien was het beter om de investeringsbegroting eerder te hebben opgesteld’. Waarom is dat niet gebeurd ?

2. Wat zijn de voorbereidingskosten van ( interne en externe) adviseurs geweest ?

3. In juli 2013 is, na enige vertraging, het project weer opgepakt en een investeringsbegroting gemaakt met de vanavond voorliggende resultaten. Tussen nu en juli 2013 zit een half jaar. Wat is er in dat half jaar gebeurd ? En had de raad niet eerder kunnen of beter gezegd, moeten worden geïnformeerd ?

4. In het stuk staat verder dat de gemeente, samen met Rendo Duurzaam, in gesprek gaat met de partijen om de energievoorziening op een andere manier te verduurzamen en de energielasten te verlagen. Wat is de bijdrage vanuit de gemeente ( ook financieel) aangaande dit punt. Bijvoorbeeld variant geïsoleerde buizen die al richting de ketelhuizen van de voetbalverenigingen lopen. Is dat ook bespreekbaar bij het punt maatwerk per gebouw.

Als PvdA hebben we namelijk tijdens de begrotingsbehandeling een oproep gedaan aan het college om sportverenigingen te  helpen een verduurzamingsslag te maken en zo hun energierekening fors te laten verlagen.

U kunt zich dan ook voorstellen dat we als PvdA blij waren om deze week te horen dat het college ons voorstel heeft overgenomen bij de verlenging van het  Hoogeveense Bouwpakket. Ook sportverenigingen kunnen nu gebruik maken van deze regeling, net als buurt-en dorpshuizen. Wij roepen het college op om dit actief richting de verenigingen te communiceren !

Tot zover in eerste termijn voorzitter.

Mark Tuit

Mark Tuit

Woont in        Hollandscheveld Krijgt energie van    M’n gezin, familie en vrienden. Sterk in          Samenwerken. En als ik iets doe wil ik het ook goed doen, anders doe ik het liever niet. Motto  Kop d’r veur ! Werk  Projectleider IVN [Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid] Vrije tijd        Voetbal. Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De bossen

Meer over Mark Tuit