Beukemaplein: College laat na ambitie te tonen

Door Wolter Dekker op 21 april 2017

Afgelopen donderdag kwam het bestemmingsplan voor het Beukemaplein aan de orde in de Gemeenteraad. Het Beukemaplein was altijd in gebruik als parkeerterrein. Nu de parkeergarage zo ongeveer klaar, is kunnen we het plein anders inrichten.

Dit geeft naast de fraaie parkeergarage een echte impuls aan het aanzien van het centrumgebied. Hier is de PvdA blij mee. Woningbouw is immers mooier en sfeervoller dan een parkeerterrein vol auto’s. Toch zijn we niet tevreden.

We vinden het een gemiste kans dat het College dit plan niet aangegrepen heeft om vaart te zetten achter de duurzaamheidsambities. Als gemeente Hoogeveen halen we onze klimaatdoelen niet. Het is daarom wat de PvdA-fractie betreft het moment om meters te maken met betrekking tot duurzaamheid en klimaatdoelen. Doelen die we willen halen om aan afspraken te voldoen. En die afspraken zijn er niet voor niks. Het gaat immers om de toekomst.

Nu ligt er een plan voor nieuwbouw in het Centrum. Een mooie kans voor het College de woorden over duurzaamheid in daden om te zetten. Helaas…het blijft beperkt tot het opsommen van mogelijke duurzaamheidskeuzes die een koper zelf kan maken. Een nieuwe wijk zonder aansluiting op aardgas zit er dus niet in. De PvdA had samen met D66, Groen Links en SP hierom gevraagd.

De Collegepartijen liepen braaf in het gelid. Vooral van de ChristenUnie hadden we vanwege hun altijd stevige duurzaamheidsteksten wat anders verwacht.

De PvdA-fractie is teleurgesteld in de weinig ambitieuze houding van het College en zal ook in de toekomst aandacht blijven vragen voor het duurzaamheidsbeleid en energieneutraal bouwen. Ik sluit dit stukje af met dezelfde oproep als waarmee ik mijn bijdrage afsloot:

“College kom uit de leunstoel!”.

Wolter Dekker

Wolter Dekker

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Blije mensen en ook van hectische politieke dingen. Reuring in de tent! Sterk in          Zoeken naar consensus. Verder wel goed in het zien van het politieke spel. Motto  Wees jezelf en niet wie een ander wil dat je bent. Werk  Schaderegelaar bij een verzekeraar in Hoogeveen. Vrije tijd        Onze

Meer over Wolter Dekker