Door op 29 september 2013

Bestuur Reest & Wieden neemt voorstel PvdA niet over

In de AB-vergadering  van het waterschap  Reest & Wieden van dinsdag 24 september werden de nieuwe tarieven voor de komende vijf jaar weer vastgesteld.

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft  in de afgelopen zomer de publiciteit al gezocht om te  laten weten niet akkoord te kunnen gaan met dit nieuwe tarievenvoorstel. Daarmee draaien de bewoners binnen het gebied van Reest & Wieden weer op voor 35% van de watersyteemlasten terwijl de wettelijk norm ligt tussen de 20 en 30% bij (bij een maximum van 500 bewoners per km2). Alleen de agrariërs worden beter van dit nieuwe kostenverdeelsysteem.

Bovendien worden de gemeentes in het nieuwe systeem zwaarder aangeslagen en zij hebben reeds aangegeven  geen andere mogelijkheid te zien dan deze lasten op de inwoners te verhalen. Dus daarmee worden de ingezetenen nog weer zwaarder belast.  Wat mij vooral heeft verbaasd en teleurgesteld is dat ook de fracties van partijen als de VVD, CU en CDA blijkbaar geen enkele moeite hadden in te stemmen met deze verzwaring voor de burgers.  De Pvda heeft tegen dit nieuwe tarievenstelsel gestemd en vond daarbij alleen een bondgenoot in de fractie van Water Natuurlijk.