Door Inge Oosting op 8 februari 2016

Besluitvorming koopzondag Hoogeveen

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het VVD voorstel verruiming winkeltijden in Hoogeveen. Het voorstel varieerde van uitbreiding naar acht koopzondagen voor het centrum, openstelling op zondag voor de supermarkten tot en met de mogelijkheid zondag openstelling voor alle winkels.

De fractie heeft met alle onderdelen van het raadsvoorstel ingestemd. Wij vinden dat anno 2016 de ene groep de andere niet meer kan opleggen hoe er invulling wordt gegeven aan de zondag.  Iedereen moet vrij zijn en de keuze hebben de zondag naar eigen wens in te vullen, net zoals iedereen binnen de PvdA dit recht heeft.

In de coalitiepartijen wordt verschillend gedacht over de koopzondagen. De gehele fractie van Gemeentebelangen en de halve fractie van het CDA stemden voor de meest beknopte voorstel, de uitbreiding naar 8 koopzondagen. De Christen Unie was tegen alle mogelijke voorstellen.

Hoogeveen is hiermee de enige gemeente in Drenthe waar door de politiek beperkingen worden opgelegd aan de zondag openstelling. Dit zal niet bijdragen aan een bruisend Hoogeveen, maar wel aan een negatieve beeldvorming die Hoogeveen hiermee oproept.