18 februari 2014

Behoud sociale huurwoningen

Het college van B&W heeft een brief gestuurd aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst over de verkoop van sociale huurwoningen in Stuifzand. Woningstichting Actium heeft vorig jaar aangekondigd alle sociale huurwoningen in het dorp te willen verkopen. Hierover zijn geen afspraken met de gemeente gemaakt. Wethouder Anno Wietze Hiemstra: ‘In de brief vragen we de minister om in te grijpen en om geen toestemming te verlenen voor de verkoop van de sociale huurwoningen in Stuifzand. We willen dat het ook in de toekomst voor (nieuwe) huurders mogelijk blijft om een woning in Stuifzand te huren. Het eenzijdig nemen van een besluit door Actium over de verkoop van de huurwoningen is volgens ons ook in strijd met landelijke richtlijnen voor verkoop van woningen van wooncorporaties. Wij vragen de minister dan ook om in te grijpen voordat alle woningen echt verkocht worden.’

Lees het hele bericht op de site van de gemeente Hoogeveen:

http://www.hoogeveen.nl/Actueel/Nieuws_2014/Februari_2014/Verzoek_aan_minister_Blok_voor_behoud_huurwoningen_in_Stuifzand