Begrotingsvergadering: nog genoeg te doen

30 juni 2017

Afgelopen donderdag was de jaarlijkse begrotingsvergadering, ook meteen de laatste van deze raadsperiode. De wethouder zegde toe de kunstgrasvelden voor de voetbalverenigingen in Pesse, Hollandscheveld en Elim op te nemen in de begrotingswijziging in het najaar. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.

Natuurlijk ging het ook over de kunstijsbaan. Op onze vraag ‘Wat als zowel Hoogeveen als Assen een kunstijsbaan gaat bouwen?’ was het antwoord: ‘Hoogeveen heeft gewonnen, dus Hoogeveen gaat bouwen’.

Sinds 1 januari hebben alle gemeenten de verplichting om gebouwen, bedrijven en informatie toegankelijk te maken voor personen met een beperking. In de doelstellingen vinden we hier niets over terug. Ook de toegankelijkheid voor mensen met een zorgvraag moet blijvend voldoende geregeld zijn, ook bij veranderingen in het sociaal domein.

Wij vinden het minimabeleid in Hoogeveen niet ruimhartig genoeg. Met een normering van 110% wijken we af van veel andere gemeenten. Wij zullen hierover nadere vragen gaan stellen en in het najaar met een voorstel terugkomen naar de raad.

In de onderhuiswijshuisvesting rommelt het nog steeds aan alle kanten. Direct na het zomerreces vragen we een debat aan waar alle betrokkenen hun zegje kunnen doen. Wij willen in gesprek met de wethouder en alle onderwijspartijen. Het moet maar eens helder worden hoe het zit. Eerst een visie en dan plannen maken.

PvdA Hoogeveen Bijdrage begroting 2018-2021